Daniel og Marius i studio

Vi samlet Daniel og Marius i studio for å høre hva de synes om å jobbe som lærer i Bærum kommune. De har begge erfaring fra Oslo-skolen og dessuten har Daniel vært lærer i Kongsberg.

I denne episoden blir du bedre kjent med arbeidshverdagen. Vi er også innom tema som digitalisering og mulighetene det skaper for mer og mer variert læring. Vi snakker om underveisvurdering og dessuten involveringen av både lærere og elever i utviklingen av faget og skolen som sådan.

God lytting.

 

Vil du vite mer om å være lærer i Bærum kommune?