Lærerkampanje

Bærum kommune legger ned stor innsats i å sikre at du får gode forutsetninger for å mestre jobben som lærer, enten du er nyutdannet eller erfaren.

Kurs og nettverk

Alle nyansatte lærere blir invitert til et oppstartskurs i august, hvor de får innføring i pedagogisk bruk av digitale verktøy og blir kjent med kommunens rutiner og praksis.

Videre tilbys lærere et rikt tilbud i kurs og nettverk innenfor flere fagområder på tvers av skoler.

Er du nysgjerrig på hva som finnes av tilbud akkurat nå, kan du ta en titt her

Nettverk som går skoleåret 2023-2024 er: 

  • Nyutdannet
  • Skolemiljø
  • Begynneropplæring
  • Matematikk barneskole
  • Matematikk ungdomsskole
  • Lesing
  • Undervisning flerspråklige elever

Er du nyutdannet?

Alle nyutdannede lærere får, som Ole og Øyvind, en veileder og tilbud om å delta i nettverk sammen med andre nyutdannede i sine to første år i jobb. I nettverket blir man kjent med andre lærere i samme situasjon og man får muligheten til å drøfte erfaringer og praksis fra jobbhverdagen med andre. I tillegg gis det faglig påfyll innenfor blant annet klasseledelse, skole/hjem samarbeid og trygt og godt skolemiljø. 

Laget rundt elevene gir deg trygghet 

I Bærum kommune er det mange som utgjør laget rundt elevene. Blant annet har alle barneskolene miljølærer som utgjør en viktig støtte i arbeidet for nye og erfarne lærere. Sosial- og miljølærene har en særlig rolle i å støtte opp om arbeidet med trygt og godt skolemiljø ute på hver enkelt skole. 

Læringsmiljøteamet i kommunen støtter skolene og lærerne i saker som omhandler læringsmiljø. Bærum kommune har egne Trygg-kontakter, som er en del av læringsmiljøteamet. Foreldre og skoler kan henvende seg direkte til trygg-kontaktene for å få rask bistand i situasjoner der miljøet rundt elevene ikke er så trygt og godt som det skal være. 

Det er Trygg-kontaktene som har hovedansvaret for å følge opp de nyutdannede, så er du nyutdannet, vil du bli godt kjent med dem og arbeidet de gjør.  

Vil du vite mer om å være lærer i Bærum kommune?