Lærerkampanje

Du møter mange utfordringer som ny lærer, enten du er nyutdannet eller erfaren. Bærum kommune legger ned stor innsats i å sikre at du får gode forutsetninger for å takle dem.

Yassin Tahar-Chaouch er inne i sitt andre år som lærer i Bærum kommune, og er klasseleder for 6. trinn på Anna Krefting skole i Lommedalen.

- Det første året som lærer bærer naturligvis preg av at det er mye nytt du må ta til deg, og da er det bra å få støtte fra mange hold, sier Yassin. Det fikk jeg fra teamet av lærere jeg jobber sammen med, ledelsen her på skolen, samlinger for alle nye lærere gjennom året, i tillegg til en egen mentor. Å snakke med en erfaren kollega er veldig verdifullt, men også det å treffe andre lærere i samme situasjon som deg selv.

Bente Granberg er spesialrådgiver i Grunnskoleavdelingen og har blant annet ansvar for nyutdannede lærere.

- På samlingene for alle nyutdannede lærere har vi blant annet fokus på klasseledelse, hjem/skole-samarbeidet og vurdering for læring, forteller Bente. Det er ting man har vært gjennom på lærerhøgskolen, men det er noe annet når du står i klasserommet selv. Vi har både innlegg fra faglige spydspisser i kommunen og eksterne foredragsholdere, en luksus vi som en relativt stor kommune kan unne oss. Samlingene er obligatoriske, for å sikre at alle har samme mulighet til å delta, uavhengig av hvilken skole de jobber på.

Sosial- og miljølærere som viktig støtte

En annen viktig støtte som ny lærer i Bærum kommune, er sosial- og miljølærerne.

- Jeg sitter i samme rom som miljølæreren her på Anna Krefting, sier Yassin, og det er veldig nyttig å ha noen å snakke med, blant annet om å styrke elevrelasjonen. Sammen har vi blant annet hatt trivselstimer for hele klassen, i tillegg til egne grupper med guttene og jentene.

Anne Røise Bade er miljølærer på Blommenholm barneskole. Selv om døren hennes er åpen for alle lærere, vier hun de nye lærerne litt ekstra oppmerksomhet.

- Vi har satt søkelyset på å skape gode relasjoner mellom elevene, og bruker begrepet skolevenner, forteller Anne. For meg er det viktig å gi særlig nye lærere innsikt i verktøykassen vi har – alt fra klasseledelse og det å skape et vi-fellesskap i klasserommet. Selv om jeg bruker litt ekstra tid på nye lærere, er dette teamet også relevant for erfarne lærere og dessuten skoleledelsen.

Også trygg-kontaktene sentralt i skoleadministrasjonen er til god støtte i situasjoner der miljøet ikke er like trygt og godt som det skal være.

- Vi er to kolleger som jobber som trygg-kontakter, forteller Bente, vi er på mange måter litt som et mobbeombud. Når vi i tillegg har hovedansvaret for alle nyutdannede, så skaper det en fin kombinasjon av støtte i det første året. Vi skal være et lavterskeltilbud der det bare er å ringe. Det er intet skjemavelde eller langtekkelige prosesser.

- Miljø- og sosiallærere på tvers av alle skolene i kommunen har faste møter med faglig påfyll der vi diskuterer ulike tema og cases vi jobber med, for å vite hvilke verktøy vi kan bruke i ulike saker, forteller Anne. Denne kunnskapen tar vi så med tilbake til skolene og de enkelte lærerne. Men for meg er det viktig å påpeke at det er læreren som selv bestemmer i klasserommet. Jeg kommer med råd og veiledning, men trer ikke noen løsninger ned over hodet på lærerne.

Ingen er utlært etter det første året

For Bærum kommune har det vært viktig å fortsette støtten til nye lærere også ut over det første året.

- Man blir aldri ferdig utlært, sier Yassin, så det er fint å ha en mentor også i andre året, i tillegg til at vi fortsatt har samlinger med andre, nye lærere.

- Vi samler alle som er i andreåret fire ganger i løpet av året, legger Bente til, en halv dag av gangen. Det er frivillig å delta, og opp til lærerne selv å vurdere om de trenger den ekstra støtten.

Ny, men ikke nyutdannet

Det er ikke bare nyutdannede som får litt ekstra støtte den første tiden i bærumsskolen. Alle nye lærere får blant annet innføring i pedagogisk bruk av digitale verktøy.

- I bærumsskolen har vi brukt digitale læringsbrett i klasserommet i flere år, sier Bente, og dermed er det viktig å gi nye lærere en opplæring i god pedagogisk bruk av disse. Eksempelvis er mulighetene for tilpasset opplæring store med læringsbrett, noe som er sentralt i denne opplæringen.

- Sosial- og miljølærere er også en ressurs for alle lærere, uansett erfaring, legger Anne til. Selv har jeg vært lærer i 21 år, og føler meg på ingen måte ferdig utlært. Jeg tror de fleste lærere er enige om at en god relasjon til elevene er avgjørende for å skape et læringsmiljø med høyt faglig utbytte. Vår støtte er en viktig brikke i det arbeidet, avslutter Anne.