Bærumsskolen hadde kan hende landets beste forutsetninger for å takle endringene som følge av korona. Det har elevene, foreldre og lærerne nytt godt av.

En annerledes skole under koronaen

– Da nedstengningen kom i mars, var vi oppe med hjemmeundervisning fra første dag, forteller rektor Kathrine Selvikvåg Malme ved Jar skole. – Med en stor satsing på digitale hjelpemidler over flere år, er kompetansen til lærerne høy, og terskelen for elevene og foreldre tilsvarende lav.

– Den gode digitale dekningen i kommunen, med Showbie, Whereby, Yammer og etter hvert Office 365 og Teams, medførte også at vi ikke trengte å kutte i spespedtimer, legger rektor ved Emma Hjorth skole Hilde Jansson til. – Vi har i stor grad klart å opprettholde en så normal skole som mulig, som har vært en viktig prioritering. Vi er ydmyke for at det har vært og er en hard tid for mange elever, foreldre og lærere, og at det begynner å tære på. Men situasjonen tatt i betraktning mener jeg vi har klart oss bra så langt. Et bevis på det er jo at vi har klart å opprettholde nivået på nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

– Jeg må si jeg er sjeleglad for at kommunen investerte i digitale læringsmidler såpass tidlig som de gjorde, skyter kontaktlærer på andre trinn på Emma Hjorth Kristin Braathen inn. – Det har gjort oss i stand til å håndtere de siste ni månedene på en god måte.

Tilstedeværelse fra skoleledelsen sentralt i kommunen har også vært en viktig faktor i håndteringen av pandemien.

– Våre overordnede har virkelig vært på og i starten hadde vi daglige møter der vi kunne stille spørsmål, lufte bekymringer og sammen finne gode løsninger på utfordringer vi alle sto overfor, sier Kathrine. – Vi har håndtert dette som et lag.

Dialogen har ikke bare vært god mellom rektorer og skoleledelsen, men også med lærerne.

– Vi i personalt her på Emma Hjorth har vært med på diskusjoner om hva som fungerer og ikke fungerer hele veien, sier Kristin.

Superhelter

Digitale hjelpemidler og godt samarbeid til tross, det er lærerne som har stått frem som virkelige helter de siste ni månedene.

– Jeg får ikke takket dem nok, sier Kathrine. – Både lærerne og medarbeidere på SFO har stått oppreist og håndtert denne tiden på en forbilledlig måte. Jeg beundrer dem, og de har ikke klaget mye på at de er slitne, selv om man kan få det inntrykket fra enkeltsaker i media.

– Jeg vil i grunn trekke frem assistentene og personalet på SFO, legger Kristin til. – Da vi lærere var hjemme i starten, var det de som var fysisk på skolen for å følge opp elevene med foreldre i samfunnskritiske yrker. De var i den virkelige frontlinjen og fortjener all mulig honnør.

En fremtid post-korona

Snart er vi forhåpentligvis tilbake til en situasjon uten korona, og spørsmålet er om alt blir som før eller om noen pandemitiltak er til det bedre.

– Jeg tror god håndhygiene er kommet for å bli, sier Kathrine. – Det å vaske hendene i 20 sekunder kan spare elever for 20 dager i sengen. Vi har knapt hatt andre sykdommer de siste månedene, verken den sedvanlige oppkastrunden eller influensa.

I tillegg har det blitt etablert systemer og struktur som nok overlever.

– Showbie, appen som brukes for kommunikasjon mellom foreldre, elever og skolen om læringsarbeidet, er lagt om, legger Hilde til. – Tidligere var det slik at lærerne i stor grad kunne tilpasse innholdet, men nå som foreldre bruker systemet mer aktivt har de etterlyst likere rammer. Det er særlig viktig for de som har barn på ulike trinn; de vil kjenne igjen strukturen.

– Vi har også erfart at elever kan få undervisning hjemme på en god måte, i de tilfellene hvor de kanskje er for syke til å dra på skolen, men friske nok til å få med seg litt undervisning, tilføyer Kristin. – Det skal vi ta med oss videre.

Videreutvikling

Nettopp det å kunne tenke fremover er et tegn på at bærumsskolen har håndtert denne pandemien på relativt en god måte.

– Perioden mars til juni var unntakstilstand hvor det bare gjaldt å holde hjulene i gang så godt som mulig. Utover høsten har det dog begynt å rykke i utviklingsfoten. Vi har ikke bare kontroll, vi er over kneika mener jeg. Vi kan nå lene oss forover og utvikle skolen videre. Rett nok på Teams enn så lenge, men det skal gå veldig bra, avslutter Kathrine.