Myndighet og service (VAMS)

Avdeling Myndighet og Service er en av tre avdelinger knyttet til kommunens vann- og avløpstjenester.

Avdelingen er ansvarlig for forvaltning, service og myndighetsutøvelse for kommunens abonnenter, herunder tekniske tjenester, økonomi og fakturering, marked og service.

Bærum er en kommune i vekst hvor det pågår økt fortetning og store utbygninger som blant annet i Sandvika, Bekkestua og på Fornebu. Det pågår flere infrastrukturprosjekter, som nye Fornebubanen, nye E18 og E16. I tillegg til virksomhetens egne VA-anlegg er vårt ansvar å sikre at tilknytninger, drift og vedlikehold av ledningsnettet skjer iht. lover og regler. Det innebærer å sikre trygt drikkevann og forbedring av vannkvalitet i fjord og vassdrag gjennom myndighetsutøvelse i lekkasjesaker og ved forurensninger.

Vi er ofte ute på befaring og på innmåling av infrastruktur og ute på byggeplasser. Her kommer vi i tett på prosjekter og i dialog mot entreprenører. Mye av arbeidet krever innsikt i jus, særlig PBL, forurensningsloven, teknisk forskrift, og forvaltningsloven. I tillegg skjer mye av vårt arbeid i samarbeid med avdelingens øvrige ressurser og ellers interne fagmiljø som Plan og bygg og Kommuneadvokaten.

Er du engasjert i samfunn og miljø? Har du en høyere teknisk utdannelse? Eller har du kanskje bakgrunn som rørlegger, men søker nå en hverdag som er mer teoretisk orientert? Da kan en jobb hos oss være fremtiden du søker! Her kommer du tett på kommunens utvikling gjennom byggesaker, prosjekter, juridiske floker og feltarbeid. Hos oss får du fulgt utbygginger fra regulering til ferdigattest.

Sammen er vi ansvarlige for kommunens VA-tjenester til innbyggere og til næringskunder.

Våre medarbeidere

Avdelinger