Stilling:

Avdelingsleder for Vann og avløp, Planavdelingen.

Hvor lenge har du jobbet hos VAPL i Bærum kommune?

10 år i planavdelingen hos Vann og avløp, 20 år totalt i Bærum kommune.

Hvordan endte du opp akkurat her?

Etter først å ha jobbet hovedsakelig med vann og avløpsprosjekter i Prosjektenheten i 10 år, søkte jeg på stillingen som avdelingsleder for å kunne se prosjektene i en større sammenheng og være med å påvirke utviklingen av VA-systemene.

Hva motiverer deg i arbeidshverdagen?

Variert arbeidshverdag, med mange spennende utfordringer. Vi har et givende samfunnsoppdrag, med store og små utfordringer – hvor det er mulighet til å se helhet i næringskjeden vår fra vannkilde, via abonnent og til avløpsrensing.

Noe kort om deg på fritiden?

Er ofte å se på Oslofjorden, som bruker av vår viktigste og sårbare resipient, enten det er i kajakk, motorbåt eller med vind i seilene.