Bilde av jenter med podcast

I Bærum kommune får alle nyansatte et introduksjons år for å dempe praksissjokket. Lytt til vår podcast.

Bærum kommune gjør mye for å dempe praksissjokket i overgangen fra skolebenken til arbeidshverdagen i barnehagen. I denne podcasten møter du en fersk pedagogisk leder sammen med en spesialrådgiver på barnehagekontoret som forteller om alt fra veiledningsgrupper og tiltak gjennom det første introduksjonsåret, samt tiltak i år 2. Dessuten vil Bærum kommune fra og med neste år innføre at nyansatte skal vie 10 % av tiden sin til veiledning.

Stillingspodkasten · Praksissjokket i barnehagen