Storøya barnehage

Storøya barnehage ble bygget i 2009 som en del av Storøya Grendesenter.

I Storøya barnehage er vi inspirert av den lyttende pedagogikk. Vi er tilstedeværende og lyttende voksne som tar barna på alvor, og tar imot det de formidler til oss. Vi jobber prosjektbasert med utgangspunkt i det som opptar barna og utforsker sammen med dem. Vi tilfører ny kunnskap, men med ydmykhet for deres tanker, ideer, innspill og initiativ.

Se listen over ledige stillinger i Bærum kommune her

Bli med og sett spor

Ledige stillinger i barnehager