Helset barnehage

Helset barnehage består av to hus, til sammen er det 102 barn og 27 ansatte.

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og for Helset barnehage er leken et bærende element i barnehagehverdagen. Leken er grunnleggende når barn skal forme seg som menneske, for trivsel, læring og utvikling. Lek skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.

Andre områder vi satser på er livsmestring, tidlig innsats, språk og miljø. I tillegg til å være en aktiv deltager i barnehagens ledergruppe som ønsker å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet, må du være en aktiv voksen som både er en støttende og nysgjerrig lekeperson på gulvet sammen med barna.

Se listen over ledige stillinger i Bærum kommune her

Bli med og sett spor