Gullhaug under bygging

I januar 2024 skal nye Gullhaug boliger stå klare, med de første nye beboerne på plass. Dette er en sjelden mulighet for vernepleiere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere til å være med på å forme tilbudet fra start.

De nye medarbeiderne kommer på mange måter til et tomt hus, sier fagutviklingsvernepleier Trine Eriksen. Vi har møbler og den slags på plass, men alt av rutiner, maler, fagsystemer og bruk av teknologi skal ansatte være med på å ta i bruk og gjøre til en del av den nye hverdagen.

Selv om fellesrutiner fra tjenestestedet naturlig nok videreføres, kan man langt på vei si at alle ansatte vil være med på å forme det faglige opplegget ved Gullhaug.

De nye leilighetene vil i stor grad fylles beboere som flytter hjemmefra for første gang, noe som stiller ekstra krav til oppfølgingen.

- Det er noe helt eget å skape gode relasjoner og trygge rammer for beboere som flytter hjemmefra for første gang, forteller avdelingsleder Kaja, og som dessuten er i en fase der det skjer store endringer i livet.

- Tiltaksjournaler fra de som har bistått med avlastning og erfaringen til de pårørende er svært nyttig, fortsetter Trine. Vi kommer til å kartlegge bistandsbehov sammen med beboerne og pårørende, og basert på det forme hvordan dagene skal være og hvordan vi skal ivareta beboernes spesielle og individuelle behov.

- Vi ønsker å være med på å legge til rette for et godt liv for hver enkelt beboer, innenfor de rammene vi har til rådighet, legger avdelingsleder Kaja Storstein til. Det er ikke ofte man får muligheten til å være med på et slikt arbeid fra start, så dette er noe jeg jeg gleder meg skikkelig til.

Gullhaug

Rom for å utfordre

Trine og Kaja setter involvering fra alle medarbeidere høyt, og vet at det krever et miljø hvor det er lov å rekke opp hånden i trygg forvisning om at det ikke finnes dumme spørsmål.

- Vi har lyst til å skape et miljø der det er høyt under taket og rom for både humor og alvor i hverdagen, forteller Kaja. Vi skal tørre å prøve og feile. Og lære av det.

- Det skal være veldig trygt å være ny her, istemmer Trine, og det skal også være lov å være ny ganske lenge.

På Gullhaug vil man også ha god støtte gjennom fagnettverksgrupper på tvers av alle boligene i Rykkinn/Lommedalen distrikt. Det er et tjenestested som er kjent for høy trivsel og medarbeidere som blir værende lenge.

- Så har vi planer om å hente inn dyktige fagfolk på ulike områder både internt og eksternt for å gi oss påfyll og nyttige innspill i starten, forteller Kaja; alt fra relevante diagnoser og anbefalte tilnærminger, til den beste turnusen og bruk av kvalitetsportalen. Vi har mange navn på blokka med folk vi ønsker å få innspill fra.

Fire ulike typer

Kaja og Trine har sett seg ut fire ulike type medarbeidere de ønsker, beskrevet som den omsorgsfulle, energibunten, natt-helten og den faglig engasjerte.

- I den omsorgsfulle trenger vi godt voksne, erfarne medarbeidere med tålmodighet og evne til å gjøre det hyggelig rundt seg, sier Trine. Noen som evner å utstråle ro og trygghet, og å sette seg inn i situasjonen til beboerne, og ikke minst de pårørende.

- Så har vi energibunten, den lekne som er fremme i skoa og oppdatert på det ungdom liker og holder på med, legger Kaja til. Den som ikke er fremmed for hverken sosiale medier, fysisk aktivitet eller å prøve noe nytt. Selv har jeg ikke sett en eneste av verken Star Wars eller Avengers-filmene, så her trenger vi påfyll fra den yngre garde.

- Vi trenger også den som trives med å være en av nattens helter, sier Kaja. De som liker å ta ansvar og ikke blir vippet av pinnen av uventede hendelser. Uten durabelig gode nattevakter kan vi ikke åpne, rett og slett.

Til slutt er det de faglig engasjerte, de som er glødende opptatt av faget sitt, og som gjerne deler med andre:

- Vi trenger de som tør å representere faget, fortsetter Trine. De skal skape gode rammer og bidra til at vi jobber systematisk med å implementere den nye veilederen om gode tjenester til utviklingshemmede. Det er et stort arbeid som vi allerede er godt i gang med i Rykkinn/Lommedalen boliger. Alle relevante yrkesgrupper skal jobbe tverrfaglig når det gjelder både utviklingsmuligheter og utfordringer.

Faget kommer til å stå sterkt på Gullhaug, og de ansatte vil få bruk for hele bredden av sin kompetanse.

- Det er kanskje noe at det jeg ser mest frem til, sier Kaja, nemlig å få alle ansatte til å bruke den fulle bredden av vår felles kompetanse. Det er et stort spenn hos beboerne, og det blir en faglig spennende utfordring å håndtere.

Særlig innen kommunikasjon vil behovet være stort.

- Alternativ og supplerende kommunikasjon blir en nøkkelkompetanse, legger Trine til. De som blir med på laget må enten kunne det eller være innstilt på å lære seg det.

Er du nysgjerrig og vil vite mer om de nye boligene på Gullhaug kan du ta kontakt med Kaja Storstein på 91 71 37 03 eller lese mer om de ledige stillingene her.

Stillinger lyses ut i juni med søknadsfrist i 1. august.

Relatert innhold