Lederbilde for HR

Bærum kommune gjennomfører et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på «Vårt felles lederskap».

Vi er i ferd med å etablere et nytt topplederteam og nye ansvarsområder på kommunalsjefnivå.  Se stillinger nedenfor:  

Ta gjerne uforpliktende kontakt med: 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med konsulent Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 eller partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138. Direktør for Helse og Velferd Grete Syrdal kan også kontaktes, tlf. 971 99 536.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.