Lederbilde for HR

Bærum kommune gjennomfører et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på «Vårt felles lederskap».

Vi er i ferd med å etablere et nytt topplederteam og nye ansvarsområder på kommunalsjefnivå. Til nytt område Helse og velferd søker vi nå kommunalsjef for Folkehelse og vi søker en kommunalsjef for Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid. 

Er du vår nye kommunalsjef for Folkehelse? Helse og velferd

Er du vår nye kommunalsjef for Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid? Helse og velferd

Ta gjerne uforpliktende kontakt med: 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med konsulent Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 eller partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138. Direktør for Helse og Velferd Grete Syrdal kan også kontaktes, tlf. 971 99 536.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Søknadsfrist:

30. mai 2022