Aldring og mestring

Aldring og mestring i Bærum kommune jobber med å utvikle og tilby tjenester til den aldrende delen av befolkningen – en av våre aller viktigste oppgaver. Det er et av de største tjenesteområdene i kommunen, og sysselsetter rundt 40 % av kommunens ansatte.

Den varslede eldrebølgen er her allerede, med stadig flere eldre som lever lengre. Det er en fantastisk utvikling! Utfordringen er at det fremover blir færre yrkesaktive som skal ta vare på og tilby gode tjenester som sikrer at de eldre får en hverdag de mestrer.

Ett av flere virkemidler for å møte denne utfordringen er ulike former for teknologi. Vi jobber i dag med alt fra ny pasientjournal til digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi. Parallelt med innføring av ny teknologi og digitalisering, ser vi også på arbeidsformen. Tjenesteutviklingen skal skje nærmere brukeren, der egne medarbeidere er pådrivere for utviklingen. Mindre, mer autonome og tverrfaglige team som jobber på mer smidig er normen vi strekker oss etter.

Vil du vite mer om teknologi og arbeidsmetoder i Bærum kommune?

I denne podcast-episoden møter du Liv Blom-Stokstad, direktør for Aldring og mestring og Stine Eivindson fra Utvikling og digitalisering. De forteller om hvordan Bærum kommune jobber med teknologi og arbeidsmetoder

Podcast - Aldring og mestring

Stillingspodkasten · Bærum kommune bruker teknologi for å håndtere eldrebølgen

Ledige stillinger

Se ledige stillinger på her