Norge er i verdenstoppen i avfall fra emballasje. Det vil EU ha en slutt på. Er din bedrift klar for omstillingen som kreves?

Nøkkelinformasjon

Når?
Mandag 29. januar
Tid?
9-10
Hvor?
Digitalt møte

Bærum og Lillestrøm kommune er en del av et større prosjekt hvor flere norske kommuner har gått sammen for å se på hvordan redusere bruken av av engangskopper. Bakgrunnen for initiativet er endringene som skjer på engagnsemballasje i Europa og Norge gjennom både reguleringer og trender. 

I samarbeid med Æra Strategic Innovation og WWF ønsker Bærum og Lillestrøm kommune serveringsbransjen velkommen til et dialogmøte, hvor vi vil presentere ny kunnskap på feltet og forespeilede regelverk. Sammen med dere ønsker vi å se på hvordan vi kan møte endringene på en måte som skaper verdi for lokalsamfunn, næringsliv og miljøet.

Vi legger opp til diskusjon om muligheter og barrierer knyttet til å redusere engangskopper i byrommet, og alle inspill vil bli tatt vare på videre i prosessen. Vi deler også resultater fra en studie Oslo kommune nylig gjennomførte sammen med Æra Strategic Innovation. Studien så på hvordan man kan få til reduksjon av engangskopper, med særlig fokus på on-the-go adferd.

Dagens system
Dagens system

Innspill fra bransen er helt nødvendig, slik at vi sammen kan finne gode løsnigner som vil fungere for alle parter. Vi håper derfor at en eller flere relevante personer fra din bedrift har mulighet til å delta. 

Meld deg på her

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med Claes Book eller Julie Benedikte Stern Brekke: 

claes.book@baerum.kommune.no 

juliebenediktestern.brekke@lillestrom.kommune.no

Les mer om de nye reguleringene her

Forslag til forordning om emballasje og emballasjeavfall – Regjeringen

Packaging waste - European Commission

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen,

Bærum og Lillestrøm kommune