Presterud gård er tilrettelagt for at frivilligheten i Bærum kan leie lokaler for møter og arrangementer.

Et møtested for frivilligheten

Frivillige organisasjoner er velkommen til å leie hovedhuset på Presterud gård. Gården skal være tilgjengelig for allmennheten, og aktiviteter som er åpne for alle prioriteres. Aktivitetene bør foregå innenfor rammen av det verneverdige gårdsanlegget.

Aktivitetene må gjerne fremme kontakt mellom generasjonene, og aktivitet for barn og unge skal prioriteres. Det åpnes for at kurs eller foredragsrekker kan gå over en tidfestet periode, men i utgangspunktet skal det ikke reserveres faste ukentlige møter på Presterud.

Les mer om leie av lokalene.

For mer informasjon kan du sende en e-post til: mona.rafn@baerum.kommune.no

Presterud Gård

Historisk om Presterud Gård

Gården består i dag av et gårdstun med tre bygninger: våningshuset, stabburet og det typiske, sammenbygde uthuset. Alle bygningene er tidfestet til første halvdel av 1800-tallet, med ombygginger på tidlig 1900-tall.  Stabburskjelleren skal være eldre enn stabburet.

Presterud gård har hatt ren boligfunksjon, vært eget gårdsbruk samt vært en gjestgivergård med skjenkebevilling.  

Opprinnelsen til navnet Presterud er usikker. Alternativene er at gården kan ha vært prestegård, tilhørt en prest, eller eventuelt kirken.

Presterud var opprinnelig en selvstendig gård, men ble lagt som ødegård under Nadderud. I 1578 og 1617-20 er gården nevnt som et underbruk til Nadderud gård. I 1807 ble Presterud gård skilt ut fra Nadderud, og i 1839 kjøpte brukeren et areal av Gjønnes. Gårdens jorder gikk da helt ned til Kolsåsbanen. Størstedelen av gården ble senere frasolgt og tillagt Øvre og Nedre Nadderud. Fra 1903 ble gårdens tidligere grunn utparsellert i forbindelse med Egne Hjem utbyggingen.

Les mer om historien til Presterud går her

Leie Presterud gård - les mer her

Presterud har med sin plassering inntil Gamle Ringeriksvei vært gjestgivergård. På 1800-tallet hadde gården skjenkebevilling. Gården har også vært brukt til møtevirksomhet, blant annet om rodeinndelingen av veiene.