Bærum kommunes pensjonistforening har vært aktiv i 50 år -og feira 50årsjubileum 1. desember 2023, på Klækken hotell.

Nå er situasjonen slik at vi får ingen av medlemmene til å ta verv i styret i 2024. Leder, kasserer og 1 styremedlem er 90 år, sekretær og 1 styremedlem er 88 og 87 år, -alle disse tar ikke gjenvalg lenger. Foreningen har ca 120 medlemmer, og er medlem i Pensjonistforbundet Akershus.

«Bærum kommunale pensjonistforening»

er Bærum kommunes egen pensjonistforening. Personer som har jobba i kommunen kan bli medlem (kan ha med ektefelle/ sambo, eller venn.) Foreningen har hatt medlemsmøte første onsdag i måneden kl. 17.30, -ikke juni, juli og august. Underholdning på medlemsmøtene har vært i form av sang/musikk, foredrag, opplesing, film, div.opplysninger, utlodding,kaffe/rundstykker. Julebord 1. fredag i desember, -tidligere en 5 dagers tur, -og 1 dagstur i året. De siste årene har det i stedet vært 2 dagsturer i året. Møtested har vært i kommunen, og Rykkinn seniorsenter.

Nå må foreningen dessverre «settes på vent» inntil videre -i håp om at noen vil danne et nytt styre slik at foreningen kan fortsette. Pensjonistforeningens arkivmateriale blir levert til arkivet i kommunen.

Bærum kommunale pensjonistforening , 1. juli 2024,

  • V/avgående styre: Leder Aage Skaret
  • Nestleder Sidsel Dora Grude Garbin
  • Kasserer Tore Lien
  • Sekretær Gudrun Merkesdal
  • Styremedlem Klaus Eide
  • Styremedlem Anne-Lise Bjørseth

Bærum kommunale pensjonistforening