Innbyggere i alle Vikens 51 kommuner har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Les mer om hovedfunn for Bærum og de andre kommunene i Viken her

Les mer om resultatene på utvalgte spørsmål fra undersøkelsen for Bærum og de andre kommunene i Viken her

Les mer om undersøkelsen her på Folkehelseinstituttet sine sider

Rapport 2022: Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021. fremgangsmåte og utvalgte resultater (pdf)