Innbyggere i alle Vikens 51 kommuner har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Les mer om undersøkelsen her på Viken.no sine sider

 

Les mer om folkehelseundersøkelsens resultater for Bærum og de andre kommunene i Viken her