Telenor Arena/Euforum Holding AS er solgt til et fond forvaltet av Ursus Real Estate Management.

- Telenor Arena er en storstue for Fornebu, Bærum og hele hovedstadsområdet, både for kultur, idrett og næringslivsarrangementer. Jeg ser frem til et godt samarbeid med nye eiere for å videreføre dette i felles innsats for å utvikle Fornebu som et godt sted å bo, jobbe og besøke, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Telenor Arena er blant Europas største innendørsarenaer og har årlig ca 400.000 gjester. Det store anlegget består av hele 40.000 kvadratmeter eiendomsmasse.