En av kommunens elbiler er dekorert litt ekstra med en hissig grønnfarge og klimaklok-logo. Det er fordi den skal synes!

PopUp-bilen skal være en daglig påminnelse om viktigheten av klimaklokarbeidet – både blant innbyggere og i kommunen. Bilen skal hovedsakelig brukes til klimaklok-kampanjer og i informasjonsarbeidet om klimaklok kildesortering, gjenbruk, energibruk og lignende temaer.

Klima bilen i Bærum kommune

- Samtidig som bilen skal være i daglig bruk – i kommunens bilpool – vil den være en fin påminning om en av kommunens viktigste og fremadrettede satsinger, nemlig klimaklok kommune. I forbindelse med kampanjer og stand – vil den gi oss synlighet og mulighet for å frakte folk og materiale, sier kommunalsjef for tekniske tjenester Svein Finnanger.

Klimaklok kommune er en flerårig satsing som skal bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Bilpoolordningen

Bærum kommune har nå hele 143 elbiler i bilparken. 21 elbiler inngår i en bilpool for medarbeidere

– Ordningen er en del av kommunens klimasatsing. Medarbeidere som kjører i tjenesten trenger ikke å ha med egen bil til jobb og dermed blir behovet for parkering redusert. I tillegg øker vi bruken av elbil og reduserer utslipp av CO2, sier Finnanger.

– Vi skal være en klimaklok kommune. Derfor må kommunen bidra, og feie for egen dør – og redusere egne utslipp. Elbilparken vår er en del av vårt arbeid for å oppnå dette, sier Svein Finnanger, konstituert kommunalsjef tekniske tjenester.