Åsa Nes, Jan-Otto Jacobsen og Aksel Aanensen inntar viktige roller for samfunnsutviklingen i Bærum.

Åsa Nes - byprosjekter

Åsa Nes har startet i stillingen som leder for Byprosjekter i Bærum kommune. Åsa kommer fra stillingen som eiendomsdirektør i HAV Eiendom AS. Byprosjekter har blant annet viktige oppgaver med byutviklingen i Sandvika, på Bekkestua og Fornebu - der gater, torg og plasser skal etableres og fornyes. 
Åsa Nes etterfølger Johan Steffensen.

Jan-Otto Jacobsen - Vårt Sandvika

Styret i Vårt Sandvika AS har ansatt Jan-Otto Jacobsen som ny leder for selskapet. Jan-Otto Jacobsen er bosatt i Sandvika og kommer fra stillingen som rådgiver og forretningsutvikler i Uniform Strategisk Design AS, et selskap han selv har etablert og bygget opp.

Sandvika by skal vitalisere Sandvika ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rette for å delta i diskusjoner om den fysiske utvikling av byen. 
Jan-Otto Jacobsen etterfølger Frode F. Valland.

Aksel Aanesen - Bærum næringsråd

Bærum Næringsråd har ansatt Aksel Aanensen (54) fra Billingstad, som ny daglig Leder etter Ane Maria H. Mjaaseth. Aksel Aanensen  har bred erfaring innen forretningsutvikling og etablering av nye satsingsområder. De to siste årene har han jobbet som konsulent og rådgiver for ledelsen i en rekke virksomheter og bransjer.