Veien frem, gode klimakloke eksempler og veien videre – presentasjon av ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunaldirektør Bente R Herdlevær.

Presentasjon

Hvordan bli en klimaklok  kommune? (pdf)
Lisbeth Hammer Krog, ordfører, og Bente Rudrud Herdlevær, kommunaldirektør