«Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet» ligger ute på høring fra 7. mai til 22. juni 2018.

Bærum kommune har utarbeidet forslag til strategi for utvikling av fornebusamfunnet frem mot 2035. 

Strategidokumentet legges nå ut på høring, før politisk behandling av strategien. Kommunen ønsker en bred og involverende høringsrunde, og inviterer befolkningen i området, aktuelle organisasjoner, næringsliv, offentlige tjenester og kommunens rådsorganer til å komme med innspill og tanker rundt fremtidens fornebusamfunn. 

Her kan du lese «Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet».

Høringsfrist: 22. juni

Merknader påføres sakens navn, arkivsakID 17/4317, og sendes Bærum kommune, Strategi og utvikling, Postboks700, 1304 Sandvika, eller e-post post@baerum.kommune.no. Du kan også bruke skjema for høringsuttalelser.

Har du spørsmål? Henvendelser om planarbeidet kan rettes til saksbehandler: