Ny E18 har vært et maratonløp. – En maratonløype med svært mange hinder. Jeg håper og tror at vi nå har forsert det siste hinderet, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog i forbindelse med Bærum kommunestyres behandling av garantien.

23. september vedtok Bærum kommunestyre garanti for et maksimalt låneopptak for Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 3,18 mrd. kroner for lån til finansiering av E18 Lysaker - Ramstadsletta.

Den samlede garantien for bompengeselskapets låneopptak er 15,1 mrd. kroner, og fordeles med 11,92 mrd. kroner på Viken fylkeskommune og 3,18 mrd. kroner på Bærum kommune.  

Med garantivedtakene i Viken fylke og Bærum kommunes er grunnlaget lagt for en god løsning for E18, Fornebubanen og byutvikling på Fornebu og Høvik.

Ny og mer robust E18 er:

  • En robust og fleksibel bussløsning, der ekspress- og regionalbusser får prioritet med en egen fil på E18. Lokalbusser trenger en tilrettelagt lokalvei på overflaten der de har prioritet. Lokalbussen skal være lokal og stoppe ofte for å betjene befolkningen langs veien – det er hele hensikten.
  • Lysaker kollektivterminal som sikrer god overgang mellom buss, tog og fremtidig T-bane, blir bygget.
  • Gjønnestunnelen gir bedre trafikkavvikling og vil være gunstig for hele Bærum.
  • Vestre lenke til Fornebu, muliggjør utbygging av område og finansiering av Fornebubanen.

– Dette er en merkedag for innbyggere som bor langs veien, for byutvikling, for næringslivet i regionen. Dette gjør det mulig for Statens vegvesen å starte utbyggingsarbeidene for fullt. Veien er blitt en bedre vei – og et mer robust veisystem, og nå venter vi på de første spadetak, sier ordfører Hammer Krog.