- Trafikktallene viser opp mot 200 reisende per time i rushtid. Dette betyr at Ruter treffer et behov med det nye tilbudet på Fornebu, sier områdeleder Robert Fjelltun i Ruter.

Ruter buss 31

Rute 31 starter ved Fornebu S og kjører Forneburingen forbi Storøya og Oksenøya før den forsetter den vanlige ruten til Oslo. Erfaringene etter de første fire ukene er positive. Ruter vil følge nøye med på utviklingen og forsøke å tilpasse tilbudet til behovet.

Utbyggingen på Fornebu innebærer at det allerede i dag bor nærmere 1 500 mennesker i nærheten av det nye busstilbudet og antallet er økende. I tillegg er det mange mennesker som daglig vil reise til og fra både skolene, barnehagene, idrettshallene og på sikt sykehjemmet. Busstilbudet er  et viktig supplement til sykkel og gange og bidra til færre personbiler langs Forneburingen.

I rushtiden kjører bussen hvert 12.minutt og utenom rush hvert 24. minutt.

Rutetilbudet:                  Rushtids-avganger                         Utenom rushtid

Hverdager 06-23            Hvert 12. min (7-9/15-17)            Hvert 24. min

Lørdager 10-18                Hvert 24. min

Søndag 12-18                    Hvert 24. min