Det blir både flerbrukshall og kunstgressbane på Treklang. Flerbrukshallen er snart ferdigstilt.

Flerbrukshallen inne

Flerbrukshallen har egen seksjon for turn, utover det er hallen tilgjengelig for mange aktiviteter. 

Salen kan deles i tre. Den er tilrettelagt for basketbaner, minihåndballbaner, håndballbane, volleyballbaner og badmintonbaner. 

- Vi vil legge til rette for at det kan gjennomføres Åpen Hall-prosjekt i regi av idrettslag, sier Christer Aafloen som er avdelingsleder for Idrett og bad i kommunen. 

Enkelte dager, mellom kl 17-20, vil deler av hallen bli stilt til rådighet for Åpen Hall. Det vil samtidig bli gjennomført diverse turntrening i resten av anlegget. - Hvilke dager det skal være Åpen Hall er foreløpig ikke klart, denne kabalen jobbes det med nå, for neste sesong, sier rådgiver Rolf Halvorsen.

Kunstgressbanen – treningstid for neste sesong blir fordelt til idrettslag, og eventuelt ledig tid vil kunne benyttes til aktivitet
for alle.

treklang-skole-flerbrukshall