På Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er her for alle. Krisesenteret er også åpent for innbyggere fra Lier kommune.

Hvem kan komme til oss?

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre.

Hva er vold?

Vold er ulike handlinger som har det til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person. 
Vold er at noen tvinge gjennom sin vilje. 
Trusler og psykisk vold er like alvorlig som fysisk vold. 

Hva tilbyr krisesenteret?

Krisesentertilbudet tilbyr sikkerhet, råd og veiledning. Du kan få et gratis, trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning. Én dag i uken har vi advokatvakt på senteret som kan hjelpe med juridiske spørsmål.

Hvordan tar jeg kontakte krisesenteret?

Du kan ringe krisesenteret for å få råd, eller du kan møte opp.
Du trenger ingen henvisning og du kan være anonym.

Pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. kan ta kontakt. Du får informasjon om hjelpetilbud eller svar på dine spørsmål.

Det du forteller - blir hos oss

Vi har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg.

Vi bruker tolk når det er behov for det.

Vi som jobber på krisesenteret har relevant utdanning og erfaring med ulike grupper.

Ny adresse fra 14. januar 2021

Vi har flyttet midlertidig til:

  • Ruglandveien 113, 1362 Eiksmarka.

Du kan selvfølgelig ta kontakte med oss som før på telefon eller e-post. 

 

Nøkkelinformasjon

  • Gratis
  • Døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner
  • Et tilbud for innbyggere i Asker og Bærum

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Oppfølging

Ledelse

Avdelingsleder Lene Walle

Kontortelefon: 67 50 83 80

For ansatte

Lenker og dokumenter

Åpningstider

Vår telefon er døgnåpen.

Telefon

67 50 83 83

E-post

abkr@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Ruglandveien 113
1362 EIKSMARKA

Reise til Krisesenteret