Telefonnummeret til krisesenteret er 67 50 83 83. Telefonen er døgnåpen.

På krisesenteret Asker, Bærum og Lier får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er her for alle mennesker.

Hvem kan komme til oss?

Krisesentertilbudet er et tilbud for alle mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det vil si både kvinner og menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre.

Lurer du på om det du lever i er ok? Ta kontakt med oss. 

Hva er vold?

Vold kan være ulike handlinger. Det som skjer eller gjøres har noe til felles: de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person.

Vold er at noen tvinge gjennom sin vilje.

Trusler og psykisk vold er like alvorlig som fysisk vold.

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nær relasjon vil si at det er en som står deg nær (i din familie/husstand/ektefelle/kjæreste/ekskjæreste eller andre) som gjør dette mot deg og/eller dine.

Hvem kan besøke eller bruke krisesenteret?

Krisesenteret er et tilbud til alle innbyggere i Asker, Bærum og Lier som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det et tilbud til alle mennesker.

Trenger du noen å prate med?

På krisesenteret ønsker vi å prate med deg. Du får samtaler der vi kan gi informasjon, veiledning og råd. Vi vil også snakke med deg om dine muligheter og rettigheter. Sammen kan vi se på din situasjon. Sammen kan vi bearbeide vanskelige hendelser (ting som har skjedd). Du får tolk om du trenger det.

Hva tilbyr krisesenteret? 

Krisesentertilbudet tilbyr samtaler om sikkerhet. Vi kan også gi råd og veiledning. Du kan få et gratis, trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Koster det noe å bruke og snakke krisesenteret?

Nei, det er gratis å besøke oss.

Når kan du kontakte oss?

Tilbudet er åpent hele døgnet. Du kan også kommer eller ringer oss når det passer for deg. Du trenger ingen henvisning. Kontakt oss gjerne på telefon 67 50 83 83 eller send oss en mail på abkr@baerum.kommune.no  

Har du behov for beskyttelse?

Har du behov for beskyttelse kan du få et trygt midlertidig botilbud, også for dine barn. Når du er hos oss, får du oppfølging med samtaler og veiledning.

Vet andre at jeg er snakker med dere eller er hos dere?

Nei, andre må ikke vite at du er hos oss eller snakker med oss. Det bestemmer du selv. Her hos oss kan du velge å være anonym.

Vi har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke har lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg.

Er du eller dine i akutt fare?

Er du eller dine i akutt fare, må du med en gang kontakte politiet på telefonnummer 112.

Hvordan tar jeg kontakte krisesenteret?

Du kan ringe krisesenteret for å få råd, eller du kan møte opp.

Du trenger ingen henvisning og du kan være anonym.

Pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. kan ta kontakt med oss. Du får informasjon om hjelpetilbud og svar på dine spørsmål.

 Vi bruker tolk når det er behov for det.

Her finner du en enkel brosjyre om hva vi kan tilby deg og hvem vi er. 

Ledelse

Avdelingsleder: Lene Walle

Kontortelefon: 67 50 83 83

Ønsker du å vite om vold i nære relasjoner?

Her kan du lese mer om vold og overgrep.  

Nøkkelinformasjon

Kort om hva tilbudet er:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Oppfølging
  • Botilbud
  • Kontortelefon: 67 50 83 83

Åpningstider

Vår telefon er døgnåpen.

Telefon

67 50 83 83

E-post

abkr@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Veståsen 13
1362 Hosle

Reise til Krisesenteret