Åpningstider

Vår telefon er døgnåpen.

Telefon

67 50 83 83

E-post

abkr@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Veståsen 13
1362 HOSLE

Asker og Bærum Krisesenter er et ressurssenter for deg som bor i Asker eller Bærum og som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp hos oss.

Vi tilbyr beskyttelse, sikkerhet, kartlegging og veiledning tilkvinner og menn samt deres barn.

Krisesenteret i Asker og Bærum tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke oss direkte, uten timeavtale eller henvisning. Botilbudet er også tilpasset barna dine.

Du kan også ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter oss.   I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Vi som jobber på krisesenteret, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. Vi har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Vi bruker tolk når det er behov for det.

Nøkkelinformasjon

  • Gratis
  • Døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner
  • Et tilbud for innbyggere i Asker og Bærum

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Oppfølging

Ledelse

Avdelingsleder
Lene Walle

Kontortelefon: 67 50 83 80

Lenker og dokumenter

Reform – ressurssenter for menn