Det innføres ny portal til søknad om barnehageplass i januar 2024. I den forbindelse slettes alle søknader ved utgangen av desember. Ønsker du fortsatt å stå på venteliste til barnehageplass, søker du på nytt fra 2. januar 2024. Merk at tilbud om barnehageplass ikke tildeles etter hvor lenge man har stått på ventelisten. Barnehageplass tildeles i tråd med den enkelte barnehages vedtekter.

Oppvekst barnehage

Julie Ek Holst-Jæger

kommunalsjef Oppvekst kompetanse og forvaltning

julie.holst-jager@baerum.kommune.no

Mob: 97 01 67 61

Ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk tjeneste, Barnehagekontoret, Grunnskoleavdelingen og økonomisk team for Oppvekst.

Tlf. 67 50 40 50

Epost: barnehage@baerum.kommune.no

Postadresse

Bærum kommune
Barnehagekontoret 
Postboks 700
1304 SANDVIKA