Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planler å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Griniveien 159 A, gbnr. 33/2 - detaljregulering Annonse - Griniveien 159 A, gbnr. 33/2 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Griniveien 159 A, gbnr. 33/2 - detaljregulering

10.03.2023
Snarøyveien mellom Rolfsbuktveien og Widerøeveien - Områderegulering Annonse - Snarøyveien mellom Rolfsbuktveien og Widerøeveien - Områderegulering

Se dokumentene i saken - Snarøyveien mellom Rolfsbuktveien og Widerøeveien - Områderegulering

24.02.2023
Dagsone Gjønnesportalen - endring av plan E18-Korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu Annonse - Dagsone Gjønnesportalen - endring av plan E18-Korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu

Se dokumentene i saken - Dagsone Gjønnesportalen - endring av plan E18-Korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu

Planbeskrivelser (pdf)

Planbestemmelser (pdf)

Plankart (pdf)

 

07.03.2023
Lysaker kollektivterminal - detaljregulering Annonse - Lysaker kollektivterminal - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Lysaker kollektivterminal - detaljregulering

10.02.2023
Eiksveien 73 - detaljregulering Annonse - Eiksveien 73 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Eiksveien 73 - detaljregulering

01.02.2023
Grini næringspark 5, 7 og 9 - endring og oppheving av plan Annonse - Grini næringspark 5, 7 og 9 - endring og oppheving av plan

Se dokumentene i saken - Grini næringspark 5, 7 og 9 - endring og oppheving av plan

20.01.2023
Endring av ny regional sikkerhetsavdeling Ila - gbnr. 28/2 m.fl. – detaljregulering Annonse - Endring av ny regional sikkerhetsavdeling Ila - gbnr. 28/2 m.fl. – detaljregulering

Se dokumentene i saken - Endring av ny regional sikkerhetsavdeling Ila - gbnr. 28/2 m.fl. – detaljregulering

Beskrivelse av mindre endring av reguleringsplan

20.01.2023

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Elen Weeas vei, bussrondell - detaljregulering Annonse - Elen Weeas vei, bussrondell - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Elen Weeas vei, bussrondell - detaljregulering

06.03.2023
Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering Annonse - Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering

23.12.2022
Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering Annonse - Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering

Presentasjon fra Bærum kommune - høringsmøte 31.01.2023

Presentasjon fra forslagsstiller -høringsmøte 31.01.2023

13.02.2023
Grorudenga 36 og 38 - detaljregulering Annonse - Grorudenga 36 og 38 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Grorudenga 36 og 38 - detaljregulering

13.02.2023
Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune Annonse - Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune

Se dokumentene i saken - Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune

31.01.2023

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

 

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
       

 

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.