Vi skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva. I den forbindelse vil Åsterudveien ved Øverlandselva stenges.

Vei og trafikk v/Prosjektenheten skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva i Åsterudveien. I den forbindelse skal dagens bro rives og veien stenges ved Øverlandselva.

Broen ble stengt 21. oktober 2020. Vi regner med å kunne åpne den nye broen i mai 2021.

Bommen som står ved Åsterud barnehage blir åpnet slik at adkomsten til vestsiden av broen blir denne veien.

Det vil bli etablert en midlertidig gangbro slik at gående og syklende kan krysse over elva i anleggsperioden.

Avsluttende grøntarbeider vil bli utført våren 2021. HAB Construction er entreprenør.

Arbeidene vil i all hovedsak foregå i tidsrommet kl. 7-19 mandag til torsdag.

Åsterudveien stenges