Rehabiliteringsopphold i Altea tilbyr rehabilitering og hverdagsmestring, samt aktivisering for å opprettholde god helse.

Hva er rehabiliteringsoppholdet i Altea? 

Hvem kan søke?

  • Søker har behov for tverrfaglig rehabilitering, for å styrke eller vedlikeholde funksjoner. Behov for rehabilitering må være her og nå.
  • Søker skal ha klare mål for rehabiliteringsoppholdet.
  • Bærum kommunes behandlingsmål er å forhindre eller begrense behov for tjenester
  • Søker skal være ferdig medisinsk utredet og ha en stabil helsetilstand.
  • Søker er motivert for egeninnsats i trening og aktivitet. 
  • Det er mange som søker og vi tilstreber en rettferdig fordeling. Det gis anledning til å søke en gang i året.  

Det gis dessverre ikke anledning til å søke om eksakte datoer for opphold. Unntak: Søker er i et rehabiliteringsforløp med planlagt medisinsk oppfølging og behandling.

Slik søker du:

Følgende skjemaer må benyttes. Begge skjemaene fylles ut i sin helhet og sendes Tildelingskontoret, Bærum kommune:

Det er ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende. 

Hva skjer videre?

Saksbehandler tar kontakt med søker når både egensøknad og legeopplysninger er mottatt.

Søker innkalles til et vurderingsmøte på Tildelingskontoret, for kartlegging av funksjonsnivå og egen mestring.

Tildeling av opphold:

  • Ved innvilget søknad sendes det ut et vedtak.
  • Dato for opphold fremgår enten i vedtaket eller i en SMS som sendes når plass er tildelt.
  • Søker med omfattende behov for rehabilitering blir prioritert.
  • Tilbudet bortfaller dersom søker takker nei til tildelt opphold.

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika