Bærum kommune tilbyr rehabiliteringsopphold ved Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea, Spania.

Som søker

er du motivert for egen innsats i trening og aktivitet og ønsker å benytte deg av treningstilbudene på CAN for å:

 • oppnå en positiv helsemessig effekt
 • vedlikeholde funksjoner
 • styrke svekkede funksjoner eller gjenvinne tapte funksjoner
 • er motivert for egen innsats og vil være med på å utarbeide mål for rehabiliteringen

Kriterier for tildeling av rehabiliteringsopphold i Altea

 • Søker er folkeregistrert og bosatt i Bærum kommune.
 • Søker har ikke utestående restanse til kommunen.
 • Søker har ikke helsemessige kontraindikasjoner for flyreise og opphold i Spania. Se skjema for legeerklæring

Egenandel for oppholdet

Egenandelen dekker tilrettelagt trening, kost og losji. CAN har enerom med WC/bad og alle rom er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjon.

Akseptert tilbudt opphold er bindende. Avbestillingsfrist på tildelt rehabiliteringsopphold er 30 dager før avreisedato.

Bærum kommune forhåndsfakturer beløpet for flybilletter og opphold i sin helhet.

Eventuell refusjon/tilbakebetaling må du selv ta med eget forsikringsselskap.

Flybilletter: Pris er variabel avhengig av sesong.

Tildelingskontoret fatter vedtak på egenbetaling etter følgende satser:

SATS 1:

Kr 193,- pr døgn

Søkere som har vedtak på helse- og omsorgstjenester fra kommunen i form av:

 • omsorgsbolig for eldre med omfattende hjelpebehov
 • langtidsopphold i sykehjem
 • rehabiliteringsopphold døgn eller dag på Lønnås.
 • BPA (brukerstyrt personlig assistent)

SATS 2:

633,- pr døgn - Søkere som ikke er under sats 1 og som ønsker 6 ukers opphold

SATS 3:

844,- pr døgn Søkere som ikke er under sats 1 og som ønsker 3 ukers opphold

Satsene prisreguleres årlig.

Søknad skal inneholde:

 •  Del 1: egensøknad som søker fyller ut selv
 • Del 2: legeerklæring fra fastlege med oppdatert medisinliste. Legeerklæringen er gyldig 3 mnd. fra utstedelsesdato og må være gyldig ved avreise til Altea.
 • Kopi av gyldig reiseforsikring (med navn, polisenummer og utløpsdato)
 • Kopi av Europeisk Helsetrygdkort (Helfo)

Reiseforsikring:

 • Søker er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring under hele reisen og oppholdet.
 • Søker må sørge for at reiseforsikringen gjelder ved endringer i helsetilstanden.
 • Merk at sykdom/helseplager som er kjent på avreisetidspunktet og som innebærer risiko for forverring under reise og opphold i Spania, kan føre til avkortet utbetaling fra forsikringsselskapet.

Hva skjer videre?

Søknad vurderes av saksbehandler og reisekoordinator på Tildelingskontoret. Plasser tildeles fortløpende. Vi anbefaler derfor at søknad fremmes på et tidspunkt hvor søker er reiseklar. Vi tar hensyn til planlagt medisinsk oppfølging/behandling i sykehus.
I perioder med stor pågang praktiseres venteliste. Du vil bli kontaktet.

Praktisk informasjon om flyreisen

Bærum kommune bestiller flybillettene opp til 9 mnd. frem i tid. De er bestilt som gruppebestillingsbilletter, hvilket innebærer egne regler for ombordstigning og plassering i flyet.

Gruppen har prioritert ombordstigning, og må derfor være samlet ved gate i svært god tid før flyavgang.

Gruppen til CAN/Altea har flyseter på de bakerste radene, da det er nærmest til toalettene. Ønsker om spesielle flyseter (midtgang, vindu osv.) kan noteres ved tildeling av opphold, men kan ikke garanteres. CANs ledsagere har med alle flybillettene. De er behjelpelige med å fordele tildelte flyseter i forhold til medisinske behov, så langt det lar seg gjøre.

Relaterte lenker

Søknadsskjema Rehabiliteringsopphold i Altea (pdf) 

Rehabiliteringsopphold i Altea Legeerklæring  (pdf)

Lenke til Rehabiliteringssenteret Altea

Kontakt

Ved spørsmål kan reisekoordinator Altea kontaktes:

Tirsdag, onsdag, torsdag 12:00 – 14:00
Telefon: 67504050

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika