Fra 1. mai 2023 kan innbyggere søke to typer opphold ved Centro Asistencial Noruego (CAN) som ligger i Altea. Det er enten rehabiliteringsopphold eller helsefremmende opphold.

Bærum kommune kan innvilge 6 ukers opphold for innbyggere som trenger rehabilitering i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Innbyggere kan også søke den nye ordningen med 3 eller 6 ukers Helsefremmende opphold ved Altea

Rehabiliteringsopphold

Hvem kan søke om 6 ukers rehabiliteringsopphold med vedtak?

 • Søker er bosatt i Bærum kommune. Søker er medisinsk utredet og har en stabil helsetilstand. Samtlige av de følgende kriterier skal være oppfylt:
 • Søker har hatt et funksjonsfall/-tap som følge av akutt inntruffet sykdom/skade i løpet av siste 6 måneder. *
 • Søker har behov for Helse- og omsorgstjenester og har vedtak på tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Søker har ønske om å gjenvinne og/eller styrke tapte/svekkede funksjoner.
 • Søker er motivert for egen innsats og vil være med på å utarbeide mål for rehabiliteringen.

*Søker har hatt et betydelig funksjonsfall som følge av akutt sykdom/skade for mer enn 6 måneder siden og har fortsatt omfattende vedtak på helse- og omsorgstjenester i form av opphold i heldøgns institusjon (sykehjem eller omsorgsbolig) eller har vedtak på BPA.

Hva koster et rehabiliteringsopphold med vedtak?

 • Flybilletter tur/retur: Pris er variabel avhengig av sesong, per januar 2023 min NOK 2 500,- til max. NOK 7 000,-
 • Døgnpris, kost og losji, på CAN/Altea: 185,- pr. Døgn. Prisen reguleres årlig. CAN har enerom med WC/bad og alle rom er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjon.
  Reiseforsikring (gjelder for alle søkere)
 • Søker er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring under hele reisen og oppholdet.
 • Søker må sørge for at reiseforsikringen gjelder ved endringer i helsetilstanden.
 • Merk at sykdom/helseplager som er kjent på avreisetidspunktet og som innebærer risiko for forverring under reise og opphold i Spania, kan føre til avkortet utbetaling fra forsikringsselskapet.

Slik søker du om Rehabiliteringsopphold:

Søknaden er todelt og skal inneholde:

 • Del 1: egensøknad som søker fyller ut selv
 • Del 2: legeerklæring fra fastlege med oppdatert medisinliste. Nb: legen skal benytte den siste del av søknadsskjema rehabiliteringsopphold i Altea.
 • epikriser fra sykehus eller rehabiliteringsavdeling. Gamle skjemaer gjelder ikke lenger.
 • oppdatert status fra dagrehabilitering/rehabiliteringsteam/fysioeterapeut/ ergoterapeut
 • Kopi av gyldig reiseforsikring/forsikringskort (med ditt navn, polisenummer og utløpsdato).
 • Kopi av Europeisk Helsetrygdkort

Legeerklæringen er gyldig 3 mnd fra utstedelsesdato. Denne må være gyldig ved avreisedato til CAN/Altea.

Rehabiliteringsopphold i Altea legeerklæring (pdf)

Søknadsskjema rehabiliteringsopphold i Altea (pdf)

Hva skjer videre?

Saksbehandler/reisekoordinator ved Tildelingskontoret tar kontakt med søker for vurdering. Opphold tildeles fortløpende.

Helsefremmende opphold

Hvem kan søke om 3 eller 6 ukers helsefremmende opphold?
Søker er bosatt i Bærum kommune. Søker er medisinsk utredet og har en stabil helsetilstand.

Ett eller flere av følgende kriterier skal være oppfylt:

 • Søker har ønske om å gjenvinne og/eller styrke tapte/svekkede funksjoner
 • Søker har behov for å styrke egen evne til selvhjulpenhet
 • Søker er motivert for egen innsats og vil benytte seg av treningstilbudene på CAN

Hva koster Helsefremmende opphold:

 • Flybilletter t/r: Pris er variabel avhengig av sesong, per januar 2023 min NOK 2 500,- til max. NOK 7000, -
 • Døgnpris, kost og losji, på CAN/Altea for 3 ukers opphold: NOK 800,-
 • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea for 6 ukers opphold: NOK 600,-

CAN har enerom med WC/bad og alle rom er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjon.

Reiseforsikring (gjelder for alle søkere)

 • Søker er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring under hele reisen og oppholdet.
 • Søker må sørge for at reiseforsikringen gjelder ved endringer i helsetilstanden.
 • Merk at sykdom/helseplager som er kjent på avreisetidspunktet og som innebærer risiko for forverring under reise og opphold i Spania, kan føre til avkortet utbetaling fra forsikringsselskapet.

Hvordan søker du om Helsefremmende opphold?

Søknad skal inneholde søknadsskjema, kopi av gyldig reiseforsikring (med ditt navn, polisenummer og utløpsdato), kopi av Europeisk Helsetrygdkort samt oppdatert medisinliste fra din fastlege.

Søknadsskjema helsefremmende opphold i Altea (pdf)

Hva skjer videre?

Søker vil bli kontaktet. Reisekoordinator på Tildelingskontoret tildeler plasser fortløpende. Vi anbefaler derfor at søknad fremmes på et tidspunkt hvor søker er reiseklar. Ønsket dato/periode imøtekommes så langt det er mulig. I perioder med stor pågang praktiseres venteliste.

Praktisk informasjon om flyreisen.

Bærum kommune bestiller flybillettene opp til 9 mnd. frem i tid. De er bestilt som gruppebookingsbilletter, hvilket innebærer egne regler for ombordstigning og plassering i flyet.

Gruppen har prioritert ombordstigning, og må derfor være samlet ved gate i svært god tid før flyavgang.

Gruppen til CAN/Altea har flyseter på de bakerste radene, da det er nærmest til toalettene. Ønsker om spesielle flyseter (midtgang, vindu osv.) kan noteres ved tildeling av opphold, men kan ikke garanteres. CANs ledsagere har med alle flybillettene. De er behjelpelige med å fordele tildelte flyseter i forhold til medisinske behov, så langt det lar seg gjøre.

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika,
Arnold Haukelands Plass 10,
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika