Centro Asistencial Altea (CAN) er en rehabiliteringsinstitusjon som tilbyr heldøgns opphold for personer som trenger rehabilitering i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Senteret ligger i Altea, Spania.

Hvem kan søke?

  • Søker har behov for helsehjelp.
  • Søker har nylig hatt et tap eller nedsettelse av funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade.
  • Søker har behov for tverrfaglig rehabilitering i heldøgns institusjon. Behov for rehabilitering skal være her og nå, som ledd et rehabiliteringsforløp for å gjenvinne tapte funksjoner samt styrke egen mestringsevne.
  • Søker har nylig hatt opphold i heldøgns rehabiliteringsinstitusjon (eks Sunnaas, Lønnås)
  • Søker er medisinsk utredet og har en stabil helsetilstand

Slik søker du:

Søknadsskjema om rehabiliteringsopphold Altea (pdf)

Vedlegg til søknad: Faglige vurderinger fra rehabiliteringstjenester i Bærum kommune (Lønnås og rehab team)

Hva skjer videre?

Saksbehandler tar kontakt når søknad med legeopplysninger og andre vedlegg er mottatt.

Saken blir behandlet i henhold til rutiner for saksbehandling.

 

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika