Bærum kommune tilbyr rehabiliteringsopphold ved Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea, Spania. Kommunen innvilger seks ukers opphold for personer som trenger rehabilitering i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Hvem kan søke?

  • Søker er bosatt i Bærum kommune.
  • Søker har behov for helsehjelp.
  • Søker har hatt et tap eller nedsettelse av funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade.
  • Søker er aktuell for rehabilitering her og nå.
  • Søker har nylig hatt opphold i heldøgns rehabiliteringsinstitusjon (eks Sunnaas, Lønnås) og trenger videreføring av tverrfaglig rehabilitering.
  • Søker er medisinsk utredet og har en stabil helsetilstand

Slik søker du

Søknad skal inneholde en egensøknad og en legeerklæring.

Søknadsskjema om rehabiliteringsopphold Altea (pdf)

Legeerklæring skjema (pdf)

Hva skjer videre?

Reisekoordinator på Tildelingskontoret tar kontakt med den enkelte søker.

Tildeling av plasser skjer fortløpende. Søker må være klar for å reise på tildelt dato og vi anbefaler at søknad fremmes på et tidspunkt hvor søker er reiseklar.

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika