Instituttet har i tillegg til fysioterapeuter med driftsavtale, fysioterapeuter som jobber uten driftsavtale. Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Hos dem gjelder ikke egenandelstak. For nærmere informasjon se instituttets hjemmeside

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

  • Line Giske, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Stine Rafoss, Psykomotorisk fysioterapeut med fordypning innen kvinnehelse
  • Kirsti Elgvin, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Akram Forouz Abazari, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Bo Rasmussen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Type behandling instituttet tilbyr

  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Behandlingen innen kvinnehelse
  • Gruppetreninger

Gruppetilbud

  • Psykomotorisk  utegruppe: Gruppetilbudet passer for alle som har behov for balanse, stabilitet og bevegelighetstrening, samt pust og styrkeøvelser. Tilbudet kan være et tiltak parallelt i et behandlingsforløp, eller som en overgangsfase før eller etter behandling. Gruppen gjennomføres i uansett vær.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

E-post

post@psykomotorikerne.no

Besøksadresse

John Strandrudsvei 14
1366 Lysaker

Hjemmesiden

http://psykomotorikerne.no/