Instituttet har i tillegg til fysioterapeuter med driftsavtale, fysioterapeuter som jobber uten driftsavtale. Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Hos dem gjelder ikke egenandelstak. For nærmere informasjon se instituttets hjemmeside

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

  • Kari Irene Busvold, Psykomotorisk fysioterapeut
  • Line Giske, Psykomotorisk fysioterapeut
  • Stine Rafoss, Psykomotorisk fysioterapeut med fordypning innen kvinnehelse
  • Kirsti Elgvin, Psykomotorisk fysioterapeut

Type behandling instituttet tilbyr

  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Behandlingen innen kvinnehelse
  • Gruppetreninger

Gruppetilbud

  • Aktiv A.
  • fallforebyggende grupper , styrke , koordinasjon og balanse.
  • treningsgrupper muskel og skjelett/ belastningslidelser.

Åpningstider

Mandag 08:00 - 20:00
Tirsdag 08:00 - 19:00
Onsdag - fredag 08:00 - 16:00

Telefon

91847283

E-post

post@psykomotorikerne.no

Besøksadresse

Widerøeveien 5
1360 Fornebu

Hjemmesiden

www.fornebuportenhelsehus.no