Trenger du flere matavfallsposer?

Knyt en tom matavfallspose på beholderhåndtaket, og du får ny rull av din renovatør ved neste henting.  Det er også mulig å hente matavfallsposer på Veiledningstorget i Kommunegården i Sandvika og på Isi gjenvinningsstasjon. 

Bor du i et større borettslag eller sameie kan styret ta kontakt med kommunen på e-post renovasjon@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50, så vil vi sørge for at nye poser til matavfall blir utlevert.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje leveres ut i løpet av september, hvert år. 
Har du ikke mottatt sekker til plastemballasje?

Meld en feil i Hentekalenderen 

Oransje sekk for papp, papir og drikkekartong

For deg som ikke har valgt beholder for papp, papir og drikkekartong brukes oransje sekk til papp og papir. Sekken tømmes av renovatør, og kan brukes om igjen.

Har du behov for ny sekk? Kontakt Veiledningstorget i Kommunegården på tlf. 67 50 40 50.

Ønsker du en beholder for papp, papir og drikkekartong? Beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller sende en e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.