Ole Kristian Udnes representerer partiet Høyre og ble i oktober 2011 valgt til varaordfører i Bærum kommune i sin fjerde periode som folkevalgt i kommunen. Han ble også valgt til leder av Planutvalget.
Udnes har vært folkevalgt i Bærum siden 1999 og har sittet i formannskapet siden 2007.

Udnes er sosialøkonom (cand. oecon.) av utdanning og tok embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1979. Spesialfag: Offentlig rett. Han har tilleggsutdannelse i Ledelse og administrasjon fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Han var økonomikonsulent og økonomisjef i Bærum kommune 1980 - 1988.

Udnes har senere vært økonomidirektør i flere store selskaper, som Kreditkassen, Telia og Telenor, og deretter Partner og Nordisk administrasjonsdirektør i IT-konsulentselskapet Accenture. Udnes har hatt styreverv i flere selskaper innen IT, bank og finans.

Varaordførerens program

Mandag

 09.00: Åpning av ungdomsboliger på Emma Hjorth 
13.00: Møte med Mustad Eiendom 
16.00: Formannsgruppen/Gruppestyret 
19.00: Gruppemøt Tirsdag

11.00: Internt møte 

Onsdag

09.00: Møte med plansjefen 
13.00: Møte med Holtekilen folkehøyskole 
18.00: Kommunestyret 

Torsdag

10.00: Formøter og befaringer med Planutvalget 
17.00: Møte i Planutvalget 

Fredag

09.00: Styringsgruppen kommune/regionform