Ole Kristian Udnes representerer partiet Høyre og ble i oktober 2011 valgt til varaordfører i Bærum kommune i sin fjerde periode som folkevalgt i kommunen. Han ble også valgt til leder av Planutvalget.
Udnes har vært folkevalgt i Bærum siden 1999 og har sittet i formannskapet siden 2007.

Udnes er sosialøkonom (cand. oecon.) av utdanning og tok embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1979. Spesialfag: Offentlig rett. Han har tilleggsutdannelse i Ledelse og administrasjon fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Han var økonomikonsulent og økonomisjef i Bærum kommune 1980 - 1988.

Udnes har senere vært økonomidirektør i flere store selskaper, som Kreditkassen, Telia og Telenor, og deretter Partner og Nordisk administrasjonsdirektør i IT-konsulentselskapet Accenture. Udnes har hatt styreverv i flere selskaper innen IT, bank og finans.

Varaordførerens program

Onsdag

09.00: Møte i kriseledelsen
16.00: Møte i valgstyret
18.00: Kommunestyremøte