I disse dager sender Bærum kommune ut årsoppgave for pass og stell av barn for 2023. Dette er ikke en regning.

Årsoppgaven er en oversikt over hva som er betalt for opphold i barnehage/SFO (eksklusivt kost/mat som ikke er fradragsberettiget) i løpet av 2023. Dette beløpet rapporterer kommunen inn til Skatteetaten. Beløpet framkommer dermed på skattemeldingen når den mottas.

Dette er altså ikke noen faktura fra Bærum kommune. Snarere tvert om. Utgifter til barnepass kan du nemlig få skattefradrag for.

Les mer om det via lenken til skatteetaten