Målsettingen er å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Bo- og behandlingsenter
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
Q3 2018
Innflytning
Q3 2020
BTA
ca. 17 000m2
Kostnadsramme
735,5mill.
Kontrahert entreprenør
HENT AS
Miljøtiltak
Passivhus – standard, solcelleanlegg & fossilfri byggeplass

På kommunens tomt i Dønskiveien 39 - 47 planlegges etablering av et nytt bo- og behandlingssenter for personer med demens med 158 plasser inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland.

Anlegget vil ha gode uteområder for brukergruppen. Målsettingen er å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet.

Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi beboerne mulighet for økt aktivitet og mestring, her skal beboerne få vandre fritt i hele anlegget uten stengte dører. Det legges opp til to ulike «omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bofellesskap og 22 forsterkede demensplasser.

Beboerne i bofellesskapet skal leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til fra tidligere, i boliger med 8 beboere. De 22 forsterkede plassene skal ivareta beboerne når de ikke lenger har utbytte av bofellesskapet og fellesfunksjoner som cafe, grendehus, trim og annen aktivitet.

Dette er et pilotprosjekt hvor anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden for å oppnå bedre og mer effektiv drift av omsorgstjenestene, og samtidig ta høyde for den veksten som kommer innen demensomsorgen.

Ferdigstillelse

  1. Q3 2010 Konsept
  2. Q3 2016 Planlegging
  3. Q2 2018 Gjennomføring
  4. Q3 2020 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Dønskiveien 39-47
1346 Gjettum

Relevante prosjekter

Kontaktpersoner