I løpet av 2017 innføres det sortering av matavfall i Bærum kommune, og vi går over fra sekkerenovasjon til beholderrenovasjon. På denne siden finner du nyttig informasjon om hva dette vil si for husstander i Bærum.

Når starter ny renovasjonsordning?

Alle husstandene i Bærum vil få utdelt nye beholdere og skal ta i bruk ny renovasjonsordning fra og med våren 2017. Utrullingen skal etter planen være gjennomført i løpet av desember 2017. Hentefrekvensen endres til hver 2. uke for mat- og restavfall når beholder er levert ut. Fra 3. april 2017 er det 4 ukers hentefrekvens for papp/papir og plastemballasje.

Leveringsplan for nye avfallsbeholdere:

Områdene følger valgkretsene. Husstandene vil få informasjon i posten i god tid før levering av nye beholdere.

 

Område Utrulling Status
Snarøya Oppstart 27. februar  Ferdig
Lysaker og Stabekk
- sør for jernbanen
Oppstart 9. mars  Ferdig
Lysaker og Stabekk
- nord for jernbanen
Oppstart 3. april  Ferdig
Høvik Oppstart 20. april  Ferdig
Grav og Jar Oppstart 10. mai  Ferdig
Eiksmarka Oppstart 6. juni  Ferdig
Hosle Oppstart 7. august  Ferdig
Bekkestua Oppstart 21. august  Ferdig
Løkeberg Oppstart 4. september  Ferdig
Sandvika Oppstart 27. september  Ferdig
Jong Oppstart 12. oktober  Ferdig
Tanum Oppstart 16. oktober  Startet
Skui Oppstart 23. oktober  Startet
Kolsås november 2017  
Rykkinn november 2017  
Lommedalen og Bærums Verk desember 2017  

Hva betyr dette for de forskjellige boligtypene?

 • Husstandene vil få utdelt en todelt beholder til mat- og restavfall. Bærum kommune kjøper og eier beholderne. 
 • Det er valgfritt om du ønsker en ny beholder til papp, papir og drikkekartong, eller å fortsette med den oransje gjenbrukssekken. Har du mottatt brev fra oss om dette, kan du logge deg inn og velge hvilken henteordning du ønsker for papp, papir og kartongBeholder kan også bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller sende en epost til renovasjon@baerum.kommune.no.
 • Plastemballasje skal fremdeles legges i egen gjennomsiktig sekk.
 • Henting av rest- og matavfall hver andre uke, henting av papp, papir og plastemballasje hver fjerde uke. 
Beholdere
Beholdere til eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Borettslag og sameier kan tidlig forberede seg til ny renovasjonsordning

 • Kommunen har etablert en rådgivningsgruppe som kan kontaktes av borettslag og sameier. Ta kontakt på e-post renovasjon@baerum.kommune.no for spørsmål eller for å få en avtale om befaring.
 • Vurdere den lokale løsning dere har per i dag og hvilke tiltak som må gjøres ut i fra nye renovasjonsforskrifter.
  Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.
 • Vurdere om nedgravde containere er en løsning som passer deres boligmasse.
  Hvis boligsameiet har lite areal til beholdere kan nedgravde containere og delvis nedgravde containere være en løsning. For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter anbefaler vi dette. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune.
 • Noen avfallsrom kan fortsatt brukes, men dette må kommunen se på i samarbeid med styret, slik at vi kommer fram til de beste løsningen for hvert enkelt borettslag.
 • Informere beboere om ny renovasjonsordning og forklare hvordan den vil påvirke avfallshåndteringen. Det kan være nyttig å vise til praktiske kildesorteringsløsninger i kjøkkenbenken eller andre steder i hjemmet. 
 • Større sameie og blokker kan få dispensasjon til ukentlig henting om det ikke er mulig å ha 14-dagers henting. Denne avgjørelsen tas i samarbeid med styret slik at vi finner de beste løsninger på beholder og henting. 
Lukket beholderskap for større beholdere.
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.

Nedgravde løsninger

Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.

Får tilskudd fra kommunen: Sameier og blokker med avfallsrom kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskudd som medfører utfasing av sjakter prioriteres. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Bærum kommune kan dekke kostnadene for større borettslag og sameier som ønsker nedgravd container for glass- og metallemballasje.

Får ikke tilskudd fra kommunen: For nybygg eller nye utbyggingsområder er plassering av nedgravde beholdere som avfallsløsning billigere enn tradisjonelle avfallsrom. Kommunen gir derfor ikke tilskudd til dette. Det samme gjelder for etablering av avfallshus, siden denne løsningen ikke fører til vesentlige reduksjon i utgifter for kommunen.

Søknadsskjema for tilskudd til nedgravde containere finner du her (elektronisk).

Delvis nedgravde containere
Delvis nedgravde containere.
Helt nedgravde containere
Helt nedgravde containere.

Har du behov for flere detaljer om nedgravde løsninger, kan du kontakte Forurensning og renovasjon ved Karin Solberg på e-post.

Det finnes et utvalg av leverandører. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.

Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu vil ikke bli påvirket av nye beholdere for husholdningsavfall. Her vil det komme en egen løsning for optisk ettersortering av matavfall. Matavfallet kildesorteres i pose med bestemt farge, knytes godt igjen og legges i nedkast for restavfall.

Avfallssug på Fornebu
Avfallssug på Fornebu.

Gode sorteringsløsninger gir bedre kildesortering

Kildesortering i hjemmet
Kildesortering i hjemmet.

Renovasjon