Renovasjonsforskrifter og retningslinjer

I løpet av 2017 innføres det sortering av matavfall i Bærum kommune, og vi går over fra sekkerenovasjon til beholderrenovasjon. På denne siden finner du nyttig informasjon om hva dette vil si for husstander i Bærum.

 1. Hva er nytt?
 2. Mer kildesortering i Bærum
 3. Når starter ny renovasjonsordning
 4. Hva betyr dette for de forskjellige boligtypene?
 5. Praktiske løsninger for kildesortering i hjemmet

Hva er nytt?

Kommunestyret har vedtatt en ny renovasjonsordning for innbyggerne i Bærum. Vedtaket innebærer at innbyggerene skal kildesortere matavfall, og en overgang fra sekkerenovasjon til bruk av avfallsbeholdere.

Mer kildesortering i Bærum

kildesortering
Disse avfallstypene skal hentes hjemme hos innbyggerne på faste datoer.

Mat – og restavfall: Bærum kommune skal legge til rette for kildesortering av matavfall. Husstander med standard renovasjonsløsning får utdelt nye utendørsbeholdere for mat -og restavfall, og en kurv til oppbevaring av matavfall inne. I tillegg sendes det ut små poser til matavfallet, som skal brukes i kurven.

Kildesortert matavfall i Bærum skal gå til produksjon av biogass og biogjødsel. Det kan igjen bli til drivstoff for biler og busser, og biogjødsel gir viktig næring til dyrket mark.

De nye beholderne kjøpes inn og eies av Bærum kommune.

Papp, papir og drikkekartong: Kommunen tilbyr en valgfri løsning med enten å motta beholder til papp, papir og drikkekartong eller å fortsette med den oransje gjenbrukssekken.  Husstander med standard løsning vil motta informasjon om dette valget i posten når utrullingen nærmer seg.

Plast: Plastemballasje skal legges i gjennomsiktig sekk. Denne ordningen fortsetter på samme måte som tidligere.  

Tilbudet med hjemmekompostering videreføres, og vil fortsatt være gjeldende med ny renovasjonsordning.

Når starter ny renovasjonsordning?

 • Snarøya blir oppstartsområde. Husstandene der vil motta nye beholdere og skal ta i bruk den nye renovasjonsordningen vinteren 2017.
 • Deler av Lysaker og Stabekk (sør for jernbanen) mottar nye beholdere og tar i bruk ny renovasjonsordning fra og med våren 2017.
 • Alle husstandene i Bærum vil få udelt nye beholdere og skal ta i bruk ny renovasjonsordning fra og med våren 2017. Utrullingen planlegges gjennomført i løpet av november 2017.

 

Leveringsplan for nye avfallsbeholdere 

Områdene følger valgkretsene. Husstandene vil få informasjon pr. post i god tid før levering av nye beholdere.

Snarøya februar/mars 2017
Lysaker og Stabekk
- sør for jernbanen
mars/april 2017
Lysaker og Stabekk
- nord for jernbanen
april 2017
Høvik april 2017
Grav og Jar mai 2017
Eiksmarka mai/juni 2017
Hosle juni 2017
Bekkestua august 2017
Løkeberg august 2017
Sandvika september 2017
Jong september 2017
Tanum september 2017
Skui oktober 2017
Kolsås oktober 2017
Rykkinn november 2017
Lommedalen og Bærums Verk november 2017

 

Hva betyr dette for

 • Husstandene vil få utdelt en todelt beholder til rest- og matavfall og en beholder til papp, papir og drikkekartong.
 • Plastemballasje skal fremdeles legges i egen gjennomsiktig sekk.
 • Henting av rest- og matavfall hver andre uke, henting av papp, papir og plastemballasje hver 4. uke. 
Beholdere
Beholdere til eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Borettslag og sameier kan tidlig forberede seg til ny renovasjonsordning

 • Vurdere den lokale løsning dere har per i dag og hvilke tiltak som må gjøres ut i fra nye renovasjonsforskrifter.
  Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.
 • Vurdere om nedgravde containere er en løsning som passer deres boligmasse.
  Hvis boligsameiet har lite areal til beholdere kan nedgravde containere og delvis nedgravde containere være en løsning. For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter anbefaler vi dette. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune.
 • Informere beboere om ny renovasjonsordning og forklare hvordan den vil påvirke avfallshåndteringen. Det kan være nyttig å vise til praktiske kildesorteringsløsninger i kjøkkenbenken eller andre steder i hjemmet. 
Lukket beholderskap for større beholdere.
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.

Nedgravde løsninger

 • Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.
 • Sameier og blokker med avfallsrom kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskudd som medfører utfasing av sjakter prioriteres. Retningslinjer før å søke på tilskudd kommer på denne siden innen kort tid.
 • Bærum kommune kan dekke kostnadene for større borettslag og sameier som ønsker nedgravd container for glass- og metallemballasje. 

Søknadsskjema for tilskudd til nedgravde containere finner du her (elektronisk).

Delvis nedgravde containere
Delvis nedgravde containere.
Helt nedgravde containere
Helt nedgravde containere.

Det finnes et utvalg av leverandører. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.

Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu vil ikke bli påvirket av nye beholdere for husholdningsavfall. Her vil det komme en egen løsning for optisk ettersortering av matavfall. Matavfallet kildesorteres i pose med bestemt farge, knytes godt igjen og legges i nedkast for restavfall.

Avfallssug på Fornebu
Avfallssug på Fornebu.

Gode sorteringsløsninger gir bedre kildesortering

Kildesortering i hjemmet
Kildesortering i hjemmet.