Formannskapet behandlet Handlingsprogram for 2020-2023 på sitt møte 26. november.

Se innstillingen fra formannskapet her. 

Handlingsprogram for 2020-2023 skal behandles i Kommunestyret 11. desember fra kl. 10.