Tiltakskortene skal fungere som planenes operasjonelle vedlegg. De skal utfylle beredskapsplanen slik at lovens krav blir ivaretatt.

Tiltakskortene består av sjekklister for utøvelsen av roller og oppgaver i håndtering av krevende hendelser, eller fra ROS-analyser.