Budsjett og økonomiplan 2022-2025 - kortversjon

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble lagt frem 29. september 2021.

Her kan du lese om viktige satsinger og endringer i forslaget. Hele forslaget kan du lese i lenken nedenfor.

Hele Budsjett og økonomiplanen

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan
Illustrasjonsfoto: Ragnhild I. Hoem

Barn og unge

Dette bruker vi penger på:

Satsinger og endringer

Illustrasjonsfoto: Ragnhild I. Hoem
Illustrasjonsfoto: Ragnhild I. Hoem

Bistand og omsorg

Dette bruker vi penger på:

Satsinger og endringer

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan
Illustrasjonsfoto: Ragnhild I. Hoem

Samfunn – plan, kultur og idrett

Dette bruker vi penger på:

Satsinger og endringer

Illustrasjonsfoto: Sandvika fra sjøsiden.
Illustrasjonsfoto: Ragnhild I. Hoem

Organisasjon, styring og utvikling

Dette bruker vi penger på:

Satsinger og endringer

 

Hele Budsjett og økonomiplanen