Myrsnipa barnehage er en liten barnehage med stort fokus på natur. Vi deler oss i store og små det meste av dagen og de to gruppene kaller vi for Fjellrever og Marihøner.

Hos oss ønsker vi å kunne gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling og respekt for hverandre og naturen. Vi er opptatt av at barna skal få gode erfaring i det å være ute i all slags vær og de skal få undre seg sammen.

Vi har forskerfrødager og lekende matematikk hver uke og holder til i et nyoppusset og hjemmekoselig lokale. Utemiljøet rundt oss gir barna et felles referansepunkt og en frihet når det kommer til lek, mestring og bevegelse. Dette skal vi, som voksne, veilede og oppmuntre barna til å erfare.

Her i Myrsnipa leker vi sammen uavhengig av kjønn og alder. Vi lager mat på bålpanne hver uke, vi er ute det meste av dagen og flytter pedagogisk opplegg ut. Vi har faste tursteder i det flotte nærmiljøet vårt som gir barna en trygghet og et eierskap til naturen.

I Myrsnipa skal alle bli sett, alle skal oppleve glede, mestring, lek, læring og gode relasjoner i et trygt felleskap. Og her er de voksne alltid tilstedeværende, engasjerte og med et stort hjerte for jobben sin!

Tilbud

Vi ønsker å legge til rette for trygge, lekne, nysgjerrige og lærelystne barn med omsorg for hverandre.
Vi går på tur hver uke og serverer smøremat eller varm mat til lunch.
Barn, foreldre og ansatte kjenner hverandre godt og det er et hyggelig miljø.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 53 96 00

E-post

myrsnipabhg@gmail.com

Besøksadresse

Tvetermyra 23
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Myrsnipa barnehage

    Reise fra Myrsnipa barnehage

    Arbeid mot mobbing

    Nullmobbing.no