Barnehagen Vår, Fossum Terrasse ligger rett i skogkanten på Fossum Terrasse; Eiksmarka. Barnehagen har en uteprofil. De vil si at vi er mye ute - på tur i skogen i nærheten, innenfor barnehagens svært store uteområde eller i den umiddelbare nærheten. Barnehagen har en egen grillhytte med plass til inntil 30 barn. Der er det godt å spise lunsj på vinterstid! Barnehagen har et entusiastisk personale som har masse glede, energi og omsorg i det daglige med barna her.

Barnehagen er åpen fra 0730-1700. Den er stengt 3 uker i juli og har åpningstid fra 0800-1600 de resterende dagene i juli, samt i rom-jul og påskedagene. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året hvor den er stengt, i tillegg til 23., 24. og 31.12


Barnehagen er godkjent for barn fra 0-6 år. Det er 4 avdelinger og ca 60 barn som leker og koser seg her hver dag. Vi har rene små-barn og store-barns avdelinger. Alle barn og voksne er godt kjent og mye sammen på tvers av egen avdeling. Vi tar imot barn fra nærmiljøet, det vil si barn fra Fossum terrasse, fra Ila og området rundt og fra Eiksmarka-området generelt. Vi har for det meste barn som sogner til Eiksmarka- og Eikeli skole.

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

hanne@barnehagenvaar.no

Besøksadresse

Basaltveien 20
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon