De største investeringene 2017 – 2020.

I perioden 2017 til 2020 foreslår Rådmannen investeringer på til sammen hele 7,8 milliarder kroner, som er det høyeste investeringsbudsjettet i Bærum kommune noen gang. I forhold til forrige handlingsprogram forventes det nå et noe lavere investeringsnivå i 2017, men et betydelig høyere investeringsnivå i 2018 og 2019.

I handlingsprogram for 2017-2020 inngår blant annet følgende prosjekter:

 • Bekkestua barneskole, ny 4 parallell, ferdig i 2019
 • Levre barneskole, ny 4 parallell, ferdig i 2020
 • Emma Hjort barneskole, utvidelse til 3 parallell, ferdig i 2020
 • Ramstad ungdomsskole, utvidelse til 8 parallell, ferdig i 2017
 • Gommerud ungdomsskole, utvidelse til 6 parallell, ferdig tidligst i 2021
 • Ny 10 parallell ungdomsskole i Vestre Bærum foranalyse for valg av løsning skal legges frem våren 2017
 • Nansenparken barnehage på Fornebu, 200 plasser, ferdig i 2018
 • Ny barnehage Østre Bærum, ferdig i 2019
 • Oksenøya barneskole, oppstart i programperioden, størrelse og ferdigstillelse er ikke besluttet
 • Lindelia bo- og behandlingssenter, 131 plasser, ferdig i 2019
 • Oppgradering av Elvebredden, 50 mill foreslått i 2017

Demenslandsby

Målsettingen for prosjektet er å etablere et bofelleskap hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet. Ved å tilrettelegge bygninger og uterom vil beboerne gis mulighet for økt aktivitet og mestring. Anlegget, som planlegges med 158 plasser, står ferdig i 2020.

Digitalt førstevalg

Rådmannen foreslår å investere hele 450 millioner kroner i perioden frem til 2020. Investeringene handler om å klargjøre kommunen for digitalt førstevalg, noe som vil komme innbyggere og næringsliv til gode.