Sektoren omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter i tillegg til politiske organer. Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av hele kommunen. Tiltak og viktige innsatser innenfor området er kommuneovergripende og virker på tvers av programområder og sektorer.

Både Digitalisering og IT og Eiendom er delvis internfinansierte områder som også ivaretar og forvalter store investeringer på vegne av andre enheter. Det meste av budsjettene legges sentralt, men noe er også budsjettert ute på de ulike tjenesteområdene.