I 2017 økte antallet innbyggere med 1 446, og per 1. januar 2018 hadde Bærum en befolkning på 125 454 innbyggere.

Figur 4 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2017

Befolkningsutvikling Figur 4

Boligbygging i Bærum

 

Kap 3  Boligbygging Foto Tom Atle Bordevik
Foto Tom Atle Bordevik

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. Det legges vekt på å styre fremtidig utbygging til knutepunkter og sentrumsområder langs eksisterende banestrekninger for å kunne redusere behovet for transport med privatbil. De viktigste utbyggingsområdene i Bærum er Sandvika, Fornebu og bybåndet (de deler av byggesonen
som ligger innenfor gangavstand til togbanestasjoner). I 2017 ble det ferdigstilt 971 boliger i Bærum. 383 boliger, eller 39 prosent av boligene, ble bygget innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. En viktig årsak til dette er utbygginger i områder avsatt til boligbygging i kommuneplanen for 2015–2030, for eksempel Vøyenenga. Cirka 81 prosent av boligene som ble bygget i 2017, var blokkleiligheter.

Tabell 7 viser boligproduksjon for årene 2006–2017:

Tabell 7 viser boligproduksjon for årene 2006–2017