Deltagelse i natur-, kultur- og fritidsaktiviteter i Bærum skal bety gode opplevelser for alle.

Viktige resultater og innsatser i 2016

Kultur og bibliotek

 • Bærum bibliotek Bekkestua er rehabilitert og modernisert.
 • Arrangementet Vårt Fornebu 12. mai markerte tiårsdagen for Fornebuerklæringen med i underkant av 4 000 deltakere totalt, og var et samarbeid mellom organisasjoner, næringsliv og kommunen.
 • Bærum Kulturhus har hatt et rekordår med hensyn til antall arrangementer, deltakere og publikumsoppslutning. BAKgården og Byfesten samlet flere besøkende enn noen gang.
 • Bærum Kulturhus har gjennom 2016 blant annet fokusert på dans og eldre. Forestillingen Patina – å eldes med glans og En sang til dere ble produsert for Den kulturelle spaserstokken i Bærum.
 • Den kulturelle skolesekken i Bærum er etablert med virkning fra høsten 2016, med det som formål å tilby elever i grunnskolen kunst- og kulturopplevelser.

Park, idrett, landbruk og landskapsvern

 • Daglig gjennomsnittlig besøkstall på hver av dagsturhyttene i åpningstiden var 180 mennesker. Åpning av Svartvannshytta, et samarbeid med Den norske turistforening. Dagsturhytta Garlaus ble ferdigrestaurert utvendig.
 • Kunstisanlegg eid av idrettslagene oppgraderes for å bli mer miljøvennlige. Kunstgressbane ved Nadderud videregående skole ble ferdigstilt, i samarbeid med Akershus fylkeskommune.
 • Det er preparert 150 km skispor, skileikanlegg og 35 naturisbaner. Det er tilrettelagt for gode løyper til over 20 større renn og flere barneskirenn.
 • I kommunens egne skoger er det hogd ca. 3 000 m3. Totalt kvantum avvirket i gårdsskogene i Bærum var 14 000 m3. 34 bønder mottok produksjonstilskudd (fastsatt i jordbruksavtalen).

Kirke og andre religiøse formål

 • Forprosjekt for ny gravplass på Fornebu er vedtatt.
 • I 2016 ble det gjennomført 50-årsmarkering på Haslum krematorium.
 • Reviderte lokale vedtekter og særbestemmelser for gravplassene og krematoriet.
 • Innført elektronisk skjema for gravminnesøknader – gjelder alle nye gravminner.

Utfordringer fremover

 • Sikre at Bærum Kulturhus er en sentral identitetsmarkør i hovedstadsregionens kulturtilbud.
 • Tilpasse bibliotektilbudet til dagens ønsker og behov, og ligge i forkant av utviklingen av bibliotekfeltet.
 • Ivareta kultur i stedsutviklingen på Fornebu og i Sandvika.
 • Etablere rutiner for 1–2 prosent til kunst ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg.
 • Etablere et nasjonalt talentprogram for profesjonell samtidsdans som ledd i Regionalt kompetansesenter for dans, i samarbeid med fylket, Talent Norge AS og private fond og institusjoner.
 • Ferdigstille tjenesteytingsavtalen mellom kommunen og Bærum kirkelige fellesråd.
 • I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange som mulig driver med en form for aktivitet. For å komme en økende befolkning i møte, må det finnes et tilstrekkelig antall ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Nye Kadettangen og opparbeiding av Gjønnesparken vil bidra til å dekke etterspørselen innenfor nærmiljøanlegg.
 • Sikre ledig, opparbeidet gravkapasitet til tre prosent av befolkningen, som dekkes ved ny gravplass på Fornebu.
 • Sikre god forvaltning av natur-, landbruks- og kulturminneverdiene.
tabell
tabell