Skolehelsetjenesten og helsestasjoner

Målgruppe

Tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Helsestasjon for ungdom er et tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Målgruppe

Et tilbud for gutter mellom 13-23 år

Kort beskrivelse

Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Individuelle helsesamtaler, oppfølgingssamtaler med helsesykepleier

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående?

Kort beskrivelse

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønske

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse

Lenke

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Psykologisk førstehjelp

Målgruppe

Undervisningstilbud til alle elever i 2., 5. og 8. trinn

Kort beskrivelse

Undervisningstiltak som skal bidra til å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker

Lenke

Psykologisk Førstehjelp

Tiltak

Helsesykepleier

Målgruppe

Tilbud til alle elever i grunnskole, videregående og private skoler

Kort beskrivelse

Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. De som jobber i skolehelsetjenesten, har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der

Skolehelsetjenesten

Tiltak

COS- gruppe 6-12

Målgruppe

Foreldre til barn fra 6-12 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Lenke

Trygghetssirkelen Foreldrekurs

Fritid

Tiltak

Kulturskolen

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Skolen har tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans

Lenke

Bærum kulturskole

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak

Fredagstreff

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Et treffsted for voksne utviklingshemmede med dans og Biljard.

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Tiltak

Fritidsstipend

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Kort beskrivelse

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi

Lenke

Fritidsstipend

Tiltak

BUA Bærum

Målgruppe

Barn og unge og deres familier

Kort beskrivelse

Bua er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få muligheten til å prøve ut flere og mer varierte aktiviteter. Bua i Bærum er en utlånsordning for barn og unge som går på skole i Bærum. 

Hos oss kan du låne sportsutstyr i max 3 uker + mulighet for 1 uke forlengelse

Lenke

BUA

 

Barnevernet

Tiltak:

Barnevernsvakten

Målgruppe

 • Alle som er bekymret for et barn eller ungdom
 • Barn eller ungdom som ikke har det bra hjemme

Kort beskrivelse:

Barnevernvakten er en døgnåpen kontakttelefon og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum.

Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider.

Lenke: 

For mer informasjon om Barnevernsvakten les her

Tiltak: 

Hjelpetiltak etter Barnevernsloven

Målgruppe: 

Barn, unge og deres familier

Kort beskrivelse: 

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven

Lenke:

Se nærmere informasjon om ulike hjelpetiltak

 

Tiltak:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge 116 111

Målgruppe:

 • Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe

Beskrivelse: 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er gratis og døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Lenke: 

For mer informasjon om Nasjonal alarmtelefon for barn og unge se her

Tiltak: 

Plassering utenfor hjemmet 

Målgruppe:

Barn og unge som er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Kort beskrivelse:

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare

Lenke: 

For mer informasjon om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner se her

 

Rus

Målgruppe

Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Psykisk helse

Tiltak

Individuell foreldreveiledning fra psykisk helseteam (kort tid

Målgruppe

For gravide og foreldre med sped og småbarn (sped- og småbarns team 0-5 år)

For foreldre med barn i barneskolealderen med lettere psykiske plager (barneskoleteamet)

For foreldre med ungdommer med lettere psykiske plager (ungdomsteamet)

Kort beskrivelse

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

Tiltak

Foreldrekurs-«Tuning into kids»

Målgruppe

Foreldre til barn i aldersgruppen 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledning i regi av psykisk helseteam som fokuserer på den emosjonelle tilknytningen mellom barn og foreldre og fokuserer på emosjonstrening

Lenke

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

Målgruppe

Foreldre til barn i ungdomsskole og videregående skole

Kort beskrivelse

Evidensbasert foreldreveiledningskurs som fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og barn ved å hjelpe foreldre å bli mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser

Lenke 

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

eller

Psykisk helse team

Lenke

Informasjonsside som beskriver tjenester og tiltak til barn som pårørende

Tiltak

Individuelle helsesamtaler, oppfølgingssamtaler med helsesykepleier

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående?

Kort beskrivelse

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønske

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse

Lenke

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Psykologisk førstehjelp

Målgruppe

Undervisningstilbud til alle elever i 2., 5. og 8. trinn

Kort beskrivelse

Undervisningstiltak som skal bidra til å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker

Lenke

Psykologisk Førstehjelp

Tiltak

Selvmordsforebyggende team

Målgruppe

Innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende

Kort beskrivelse

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Temakvelder for foreldre

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte 

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre med barn 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær

Målgruppe

Foreldre til barn i 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær. 1 gruppe høst/ 1 gruppe vår

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om bekymringsfullt fravær hos barn fra 5-7 klasse

Tiltak

Temakvelder for foreldre til ungdom med høyt skolefravær

Målgruppe

Foreldre til ungdom på ungdomskolen og videregående skole med høyt skolefravær

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om ungdommer med høyt skolefravær

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Rusforebyggende team: temakvelder for foreldre

Målgruppe

Foreldre med ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre til ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Målgruppe

Foreldre med barn/ungdom som har ME eller ME lignende symptomer

Kort beskrivelse

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Lenke

Ressursteam for ungdom

 

Tiltak

Individuelle samtaler og familiesamtaler

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Foreldreveiledning

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Pedagogisk oppfølging

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Trenger du hjelp til å hjelpe barnet ditt/ ungdommen din  gang med skole igjen?

 

Tiltak

PP-tjenesten

Målgruppe

PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet

Kort beskrivelse

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Konsultasjonstelefon

Målgruppe

Foreldre/barnehage til barn i førskolealder

Kort beskrivelse

Rådgivningstelefon åpen tirsdag fra 12-15

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Sakkyndig vurdering

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Fraværsoppfølging

Målgruppe

Elever i alderen 6-16 år, med bekymringsfullt fravær

Kort beskrivelse

Fraværsoppfølging av elever fra 6-16 år med bekymringsfullt fravær. 

 

Tiltak

Ressursteam

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre til barn i grunnskolen

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Målgruppe

Barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Kort beskrivelse

Veiviseren gir oversikt over de ulike tjenestene som finnes til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lenke

Veiviser barn og unge med funksjonsnedsettelse

Tiltak

Støttekontakt

Målgruppe

Barn og unge med psykiske helseutfordringer, utviklingshemning og fysisk funksjonshemning

Kort beskrivelse

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Stanga avlastningssenter

Målgruppe

Foreldre som har barn/ungdom med psykiske helseutfordringer/utfordrende atferd med behov for avlastning. (Alder 8-18 år).

Kort beskrivelse

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov

Lenke

Stanga avlastningssenter

Grunnskole

Tiltak

SFO - Skolefritidsordning

Målgruppe

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn

Kort beskrivelse

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn

 

Tiltak

SFO

Målgruppe

Skolefritidsordning for 5-7 trinn for elever med spesielle behov

 

Tiltak

Redusert foreldrebetaling SFO

Målgruppe

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

Kort beskrivelse

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

SFO - Skolefritidsordningen

 

Tiltak

På sporet

Målgruppe

Elver på 1. trinn

Kort beskrivelse

Tiltak mot lese- og skrivevansker

Lenke

På sporet

Tiltak 

Leksehjelp

Målgruppe

For elever på 5-7 trinn

Kort beskrivelse

Tilbud om leksehjelp som skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen

Lenke

Leksehjelp

Tiltak

Think Math

Målgruppe

For lærere til elever på 1 og 2 trinn

Kort beskrivelse

Kompetanseutvikling for lærere i Bærumsskolen

Lenke

 

Tiltak

Elever med stort læringspotensialet

Målgruppe

Elever med stort læringspotensialet

Lenke

Elever med stort læringspotensialet

 

Tiltak

Digital skolehverdag

Målgruppe

Alle elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Bruk av digital teknologi gir nye muligheter for lærer å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Bærum skolen ønsker en relevant skolehverdag og motiverte elever som opplever mestring

Lenke

Digital skolehverdag

Tiltak

Særskilt norskopplæring

Målgruppe

I den grad det er mulig, tilbyr Bærum kommune tospråklig fagopplæring for barn på 1.-10.trinn, så fremt det finnes kvalifiserte lærere

Kort beskrivelse

 • Forsterket, tilpasset opplæring i og på norsk
 • Opplæring i elevens eget morsmål

Lenke

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever - Veileder for kvalitet i opplæringen

Tiltak

To-språklig fagopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for opplæring på sitt morsmål

Kort beskrivelse

Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer.

Lenke

Minoritetsspråklige elever

 

Tiltak

Trygg kontakt

Målgruppe

Elever og foreldre i grunnskolen

Kort beskrivelse

Trygg-kontakten gir bistand til foreldre og skoler og er ment å være en brobygger der samarbeidet oppleves som vanskelig

Lenke

Trygt skolemiljø

Tiltak

De alternative skolene BAS

Målgruppe

Elever med behov for tilpasset opplæring i liten gruppe/på alternativ læringsarena

Kort beskrivelse

Dette er alternative skoler med praktisk rettet undervisning. Det må ligge en sakkyndig vurdering fra PP

Lenke

Bærum alternative skole (BAS)

Tiltak

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Ressursteam

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole

 

Tiltak

Haug skole og ressurssenter

Målgruppe

Barn med spesielle behov i grunnskolealder som multihandikappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker.

Kort beskrivelse

Haug skole og ressurssenter er både en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler

Lenke

Haug skole

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Kurs for foreldre (pdf)