Ofte er utfordringsbildet for barnet og unge sammensatt, og det er viktig å tenke helhetlig når vi skal hjelpe til.

 Kommunens tjenester er opptatt av at laget rundt ser på flere faktorer rundt den det gjelder slik at ikke bare barnet, familien eller en tjeneste, skal bære hele ansvaret for gode løsninger.

Illustrasjonen er hentet fra Fravæsrutinene for Bærum kommune som ligger på denne nettsiden:

Trygt skolemiljø

Tiltakssirkelen