På denne siden finner du informasjon og lenker til ulike sider med råd og faglig kunnskap om vold og overgrep. Dersom du har mistanke om at et barn blir utsatt for vold og overgrep, eller du selv blir utsatt for dette, kan du ta kontakt med barnevernet i Bærum kommune.

 

Vold og overgrep

Vold og overgrep er…formulere en innledning

Er du bekymret for noen?

Link til BTI modellen (dersom ansatt).

Kontaktinformasjon:

Bekymret for et barn?

Barnevernet i Bærum kommune

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. I lenken under finner du informasjon om hjelpetilbudet og hvem du kan kontakte ved mistanke.

Her kan du lese mer om hva barnevernet kan hjelpe barn og familier med

Alarmtelefonen for barn og unge

Blir du slått eller truer noen med å slå deg? Blir du utsatt for overgrep? Ring 116 111 eller chat med oss.

Vi kan hjelpe deg hele døgnet!

Bekymret for en voksen?

Krisesenteret

På Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er her for alle. Telefonnummeret til krisesenteret er 67 50 83 83. Telefonen er døgnåpen.

Les mer om krisesenteret her

Politiet

Vold og overgrep er straffbare handlinger og skal meldes politiet (her er det litt avhengig av målgruppen). Politiet kan hjelpe deg med å vurdere om saker skal anmeldes ++- Ta kontakt med politiet på 02800 eller 112 dersom det er akutt

Strategiske planer:

Nasjonale ressurser

Vold og overgrep mot barn: Skal man oppdage barnemishandling i en travel, klinisk hverdag, må man først og fremst ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller overgrep. For barnets utviklingsmuligheter er tidsfaktoren viktig: Jo tidligere hjelp, desto bedre framtidsutsikter.

Les mer om ansvar, tjenester og hjelpetiltak, risikofaktorer og tegn her.

  • Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Klikk deg inn på ditt lokale Statens barnehus for mer informasjon.
  • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress
  • RVTS Øst

Nettressurser/ mer kunnskap om tema

Vold og overgrep kan gi ulike fysiske og psykiske symptomer, samt føre til sosiale problemer, sykdommer og helseplager både på kort og lang sikt. Mange barn er dessverre utsatt for slike krenkelser.