Rus og avhengighet

Bruker du alkohol eller andre rusmidler og er bekymret for dette? Du kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen din, eller med helsestasjonen for ungdom. 

Her er noen andre steder du kan henvende deg:

Rusforebyggende team ungdom

Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak - SLT

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

Les mer om SLT-arbeidet her

Lenker til eksterne sider om rus og avhengighet

Ungdom og alkohol – råd til foreldre

Den viktigaste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjer du heime. Som forelder har du ei sentral rolle og kan vere med på å utsetje debutalderen og avgrense barna sin bruk av alkohol.

Les mer på FHI (Folkehelseinstituttet) om ungdom og alkohol

Rusinfo.no

Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!

Les mer på rusinfo.no 

Ung.no

Spørsmål eller bekymringer om rus?

Er du nysgjerrig på ulike rusmidler? Vil du bli rusfri? Eller har noen i familien din et rusproblem? Da er det hjelp å få.

Les mer på ung.no

Drikker de voksne for mye alkohol hjemme?

Du kan også ringe alarmtelefonen 116 111 dersom du trenger noen å snakke med.

Les mer om det alarmtelefonen 116 111