Her finner du informasjon om hvor du kan ta kontakt hvis du har det vanskelig eller trenger noen å prate med. Du kan snakke med lærer, medelever, trener, andre voksne du er trygg på, helsesykepleier, fastlege, etc. Her finner du informasjon om hvor du kan ta kontakt:

Skolehelsetjenesten:

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. De som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

Lenke til skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. I tillegg finnes Helsestasjon for gutter i Sandvika.

Les mer om Helsestasjonen for ungdom/gutter her

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0–23 år.

Les mer om psykisk helseteam her

Utekontakten

Utekontakten i Bærum tilbyr bistand til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år. Vi er en oppsøkende og forebyggende tjeneste, som treffer ungdom og unge voksne på deres arenaer.

Lenke til Utekontakten

Lenker til eksterne sider om psykisk helse

Mental helse ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Organisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Her kan du lese om ulike typer psykiske helseplager, eller du kan få hjelp og veiledning.

 

Bufdir – for foreldre med ungdom som sliter

Kjennetegn ved ungdom som har psykiske plager og råd til foreldre kan du lese mer om på denne siden.