Bærumsskolens plan for et trygt og godt skolemiljø i Bærum.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og skolehverdagen skal være fri for krenkelser og mobbing. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre nettopp dette. Bærumsskolen har laget en plan gjeldende fra 1. august 2017.

Bærumsskolen har laget en plan gjeldende fra 1. august 2017.

Trygg-kontakten

Trygg-kontakten gir bistand til foreldre og skoler og er ment å være en brobygger der samarbeidet oppleves som vanskelig. Du kan ta kontakt med kommunens Trygg-kontakt her: trygg@baerum.kommune.no

Meld fra om mobbing

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har en helsesykepleier. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Helsesykepleierne har taushetsplikt. Hvis du ikke kjenner helsesykepleier på din skole kan du enten spørre lærer, medelever, sosiallærer eller sjekke skolens nettside under helse. Der finner du telefonnummer og navn på helsesykepleier.

Lenke til skolehelsetjenesten

Lenke til eksterne sider om mobbinng og utestenging:

Utdanningsdirektoratet

Elevers rettigheter: 

Skolemiljø

Lovdata

Opplæringsloven kapittel 9A om Elevenes skolemiljø

Les mer på Lovdata her

Foreldreutvalgene

Hva gjør du hvis barnet ditt blir mobbet eller mobber andre – og hva har skolen plikt til?

Her har vi samlet noen gode råd og retningslinjer.

Ung.no: Føler du deg utestengt?

Å føle seg utestengt eller holdt utenfor er ingen god følelse. Hva gjør du hvis du ikke blir invitert med på ting eller ikke blir inkludert i vennegjengen?

Les mer på ung.no mobbing

Temaside om mobbing: