Bufdir.no: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika

Bufdir jobber for å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner (lhbtiq).

Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika